r2a1 header def

Objašnjenje oznaka na pneumaticima

Korisni predlozi i saveti

U ovom članku, naučićete kako da protumačite dimenzije gume i njenu najveću nosivost i brzinski indeks i saznati kako su robna marka, linija i vrsta gume, prikazani na vašoj gumi. Upoznaćete i ostale oznake na pneumaticima, kao što su simbol planine sa snegom, slova M+S i značenje oznake OE.

Šta znače brojevi na gumama?

Ako pogledate rub gume, zapazićete brojne alfanumeričke šifre i simbole. Šta znače ove oznake na pneumaticima?

U ovom članku, naučićete kako da protumačite dimenzije gume i njenu najveću nosivost i brzinski indeks i saznati kako su robna marka, linija i vrsta gume, prikazani na vašoj gumi. Upoznaćete i ostale oznake na pneumaticima, kao što su simbol planine sa snegom, slova M+S i značenje oznake OE.

Ove oznake na pneumaticima pružaju vam važne informacije o načinu upotrebe gume ili o njenoj zameni.

167137188 m

Kako protumačiti dimenzije gume?

tyre size

Dimenzije gume su definisane brojevima i slovom, kao što je ovde prikazano žutom bojom.

Imajte na umu da uz ove znakove često dolaze i neka dodatna slova kojima se navodi preporučeno korišćenje gume.

Kako na gumi protumačiti širinu i razmeru?

Primer: 205 / 55

Ovo su važne oznake na pneumaticima koje će vam pomoći da pronađete odgovarajuću gumu onda kad bude potrebno da je zamenite.

Prvi od dva navedena broja odnosi se na nominalnu širinu preseka gume. Naveden je u milimetrima i definiše razdaljinu između unutrašnjeg i spoljnog oboda gume. Na primer, 205 označava da nominalna širina vaše gume iznosi 205 mm.

Drugi broj predstavlja odnos između visine ruba gume i širine gume. Iskazuje se u procentima. Na primer, 55 označava da visina ruba, između vrha šare gazećeg sloja i felne, iznosi 55% od širine gume. 

Kako na gumi protumačiti vrstu konstrukcije i prečnik točka?

Primer: R 17

Ove oznake na pneumaticima uobičajeno su sastavljene od slova i broja.

Slovo R označava da je interna konstrukcija gume radijalna.

U radijalnoj tehnologiji, koju je osmislio Mišlen, koriste se kombinacije gume i ojačavajućih materijala od metala i tekstila radi izrade vrlo robusne strukture u oblasti šare gazećeg sloja, ali sa fleksibilnim obodom. Ona omogućava duži životni vek šare gazećeg sloja i smanjuje potrošnju goriva zahvaljujući smanjenom otporu kotrljanja.

Nakon slova dolazi broj. U našem primeru: 17.
Ovaj broj je iskazan u inčima i označava prečnik točka za koji je projektovana guma koja se montira.

Ta slova mogu biti :

  • P: putnički automobil
  • LT: laki kamion
  • C : guma za komercijalni kamionet
  • XL, HL ili Reinforced (ojačana) : gume sa većim indeksom nosivosti u odnosu na indeks koji je uobičajen za njihove dimenzije. Takve gume treba zameniti ekvivalentnim gumama (na primer : HL gumu drugom HL gumom)
  • T: privremena (za rezervne točkove)

Kako na gumi protumačiti  indeks najveće nosivosti i brzinski indeks?

Primer : 91 V

Na rubu gume pronaći ćete broj iza koga je navedeno slovo.

Oznaka nosivosti gume ili indeks nosivosti (u našem primeru: 91) predstavlja šifru koja odgovara najvećem opterećenju (u kg) koje jedna guma može da izdrži.

Brzinski indeks gume (u našem primeru: V) predstavlja šifru koja odgovara najvećoj brzini pri kojoj guma može da ponese svoje najveće opterećenje.

load speed index

U našem članku o indeksima nosivosti i brzinskim indeksima pronaći ćete tabelu sa odgovarajućim odnosima ovih šifara i njihovih vrednosti. Ovi indeksi su važne informacije, baš kao i dimenzije gume, a naročito kad birate nove gume za svoj automobil.

Kako utvrditi robnu marku i liniju guma?

Ovo je sasvim jednostavno. Robna marka proizvođača uvek je prikazana na rubu gume, baš kao i linija guma.

Na ovoj slici, MICHELIN i naš zaštitni znak Michelin Man sasvim su uočljivi, a naziv „Pilot Sport 4 S” se odnosi na liniju guma.

4w 240 3528703361718 tire michelin pilot sport 4 s 265 slash 35 zr20 99y xl mo1 a main 4 90

Kako utvrditi vrstu gume? 

Reč „Tubeless” na obodu vaše gume označava da za tu gumu nije potrebna unutrašnja guma. Treba imati na umu da je za određene vrste točkova ponekad neophodna unutrašnja guma, ali je u takvim slučajevima važno ustanoviti jesu li unutrašnja guma i spoljna guma kompatibilne.

Suprotno tome, reč „Tube type” označava da je tu gumu potrebno montirati sa unutrašnjom gumom.

Koje su prednosti? Sklop gume bez unutrašnje gume je lakši, znatno efikasniji u pogledu potrošnje goriva i često pouzdaniji s obzirom na oštećenje koje se tokom korišćenja može dogoditi na unutrašnjoj gumi.

tubeless

Kako protumačiti pritisak u gumi?

Postoje oznake na rubu gume (MAXLOAD i MAX PRESS) koje označavaju najveće opterećenje i najveći pritisak u gumi . Međutim, to ne moraju biti nužno i vrednosti opterećenja i pritiska za vaše vozilo.

Kako biste osigurali pravilan rad guma na svom vozilu, morate koristiti vrednosti za pritisak koje preporučuje proizvođač vašeg vozila. One su obično navedene u priručniku za vlasnika vozila ili na nalepnici na vratima vozača ili na poklopcu rezervoara za gorivo.
Saznajte dodatne informacije o načinu proveravanja pritiska u gumi.

max press

Kako protumačiti šifru datuma na gumi?

Šifra datuma na gumi je navedena u polju DOT (Ministarstvo transporta), gde su navedene i ostale oznake.
Prve šifre se odnose na zahteve za američko tržište. Šifra datuma se pojavljuje na kraju, u vidu četiri cifre.

Prve dve cifre označavaju nedelju, a poslednje dve cifre godinu proizvodnje. U ovom primeru šifra datuma na gumi navedena je kao 4714, što znači da je ta guma proizvedena u 47. nedelji godine 2014.

Можете да откриете кода за възрастта на гумата в края на DOT маркировката

Kad je reč o roku trajanja gume, jedini pokazatelj jeste njena ishabanost. Ona se može izmeriti korišćenjem pokazatelja ishabanosti.

Kako da znam da li je guma dostigla najveći stepen ishabanosti?

Oznake s Michelinkom postavljene su na mjesta na kojima se na našim gumama nalaze indikatori istrošenosti.

Na vašoj gumi postoje pokazatelji ishabanosti.
Ova mala ispupčenja visine od 1,6 mm prisutna su između skulptura gume. 

bibendum

Na Mišlenovim gumama oni se lako zapažaju pomoću malog simbola Michelin Man koji se pojavljuje na većem broju mesta po obodu gume. Nakon što uočite simbol Michelin Man, primetićete da su pokazatelji ishabanosti linijski raspoređeni po širini gume.

U trenutku kad se šara gazećeg sloja na vašoj gumi nalazi u istom nivou kao i pokazatelji ishabanosti, to znači da je guma dostigla svoju najmanju dubinu šare gazećeg sloja.

Objašnjenje oznaka na pneumaticima: Planina sa snegom i M+S

1 - Planina sa snegom

Na vašoj gumi se možda nalazi logotip koji čine 3 planinska vrha sa pahuljicom. Ovo je oznaka tri planinska vrha sa pahuljicom ili 3PMSF: najnoviji standard za zimske gume ili gume predviđene za sneg. Ova oznaka garantuje minimalni predviđeni nivo performansi za sneg jer postoji objektivno ispitivanje za gume koje su označene na ovaj način. Ovaj logotip na vašoj gumi garantuje da se ona smatra preporučenom opremom za pristup regulisanim područjima kao što su, recimo, skijališta.

m s 3pmsf

2 - Oznaka M+S

Na obodu pojedinih guma postoji oznaka M+S, pri čemu se to odnosi na gume za sva godišnja doba i na zimske gume. Ova slova su skraćenice za reči „Mud” (blato) i „Snow” (sneg) i označavaju da je ta guma, prema mišljenju proizvođača , guma „predviđena za sneg”. Za gume koje imaju samo oznaku M+S, performanse u zimskim uslovima ne podležu regulatornom ispitivanju.

Jedino gume sa oznakom „3PMSF” garantuju stvarne zimske performanse činjenicom da su naročito projektovane za korišćenje na snegu i da su ispunile sve zahteve kroz proces objektivnog ispitivanja.

66130439 m

Za gume koje su odobrene za zimsko korišćenje (oznaka M+S i/ili 3PMSF), brzinska svojstva mogu biti manja nego kod originalnih letnjih guma.  Stoga, ako je to potrebno, brzina vozila se mora prilagoditi zimskim gumama koje su montirane. U pojedinim zemljama, na primer, gde je teorijsko ograničenje brzine za automobil iznad ograničenja brzine za gume, postoji obaveza da nalepnica sa ovom nižom brzinom bude zalepljena u unutrašnjosti vozila i da bude jasno vidljiva vozaču.

sticker

Oznaka OE

Pojedini proizvođači automobila opremaju svoja vozila gumama koje su naročito prilagođene njihovim zahtevima.

Ova oznaka na gumi, koja u punom značenju glasi „Original Equipment”, označava da je tu gumu projektovao proizvođač gume i da ju je odobrio proizvođač vašeg vozila da na njemu bude montirana kao standardna guma.

Oznaka OE se odnosi ne samo na proizvođača, već često i na poseban model automobila. Razlike među gumama ovog tipa mogu se odnositi na rukovanje vozilom, udobnost, buku i ponekad na zahteve u pogledu menjača i softverske sisteme u vozilu. Takođe, kod njih je optimizovan i otpor kotrljanja.

oe marking

Ako je vaše vozilo izvorno opremljeno gumama sa oznakama OE, Mišlen preporučuje da u slučaju zamene guma koristite one sa odgovarajućom oznakom OE.

Na slici navedenoj kao primer, oznaka „AO” odgovara robnoj marki Audi, kao što se može videti u tabeli u daljem tekstu.

Tabela sa oznakama OE prema robnoj marki vozila:

2024 05 b2c 4w michelin oem table 1 web
2024 05 b2c 4w michelin oem table 2 web
Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača