TYRE LOAD RATING AND TYRE SPEED RATING

Otkrijte šta su indeks nosivosti i brzinski indeks gume

Korisni predlozi i saveti

Šta je indeks nosivosti gume, a šta je brzinski indekst gume? Treba li i njih uzeti u obzir prilikom zamene guma? Saznajte odgovore na ova pitanja u ovom članku.

Šta su kategorije guma?

Na boku gume nalaze se različite alfanumeričke oznake koje vam omogućavaju da saznate mnoge stvari o samoj gumi. (Naučite kako da tumačite oznake na pneumatiku)

 Jedan deo ove oznake odnosi se na indeks nosivosti gume i brzinski indeks gume, koji su označeni brojem odnosno slovom.

Postoji mogućnost da su kategorije gume zapisane u priručniku za korišćenje vozila ili na nalepnici na vratima vozača.  Ovim informacijama su opisane gume koje preporučuje proizvođač vašeg automobila.

Kategorije gume mogu se pronaći na nalepnici na vratima vozača

Šta znače ove kategorije gume? Morate li da ih poštujete kad zamenjujete svoje gume? O tome ćemo govoriti u ovom članku.

Indeks nosivosti gume

Šta je indeks nosivosti gume?

Indeks nosivosti gume je numerička oznaka koja odgovara najvećoj nosivosti (u kilogramima) koju može da izdrži jedna guma.  Indeks nosivosti i odgovarajuća najveća nosivost gume navedeni su u standardnoj tabeli.

Kako biste utvrdili najveću nosivost koju može da izdrži vaša guma ili indeks nosivosti koji preporučuje proizvođač vašeg vozila, učinite sledeće:

1 - Pronađite indeks nosivosti gume

Na boku gume pronaći ćete niz brojeva i slova koji izgledaju ovako:

Indeks nosivosti gume možete pronaći na boku gume

Možete ga takođe pronaći na nalepnici na vratima vozača ili u priručniku za korišćenje vozila.

Kod različitih guma ovi brojevi i slova mogu biti različiti. Njima se navode dimenzije gume, indeks nosivosti i brzinski indeks.

Pogledajmo šta znače ove oznake:

Širina gume

Visina gume

Prečnik gume

Indeks nosivosti gume

Brzinski indeks gume

205

55

R17

91

V

Imajte na umu da i gume istih dimenzija mogu imati različit indeks nosivosti i brzinski indeks gume. Zato je pre zamene guma važno dobro razumeti dimenzije, brzinski indeks gume i indeks nosivosti gume.

U ovom primeru, indeks nosivosti gume iznosi 91.

2 - Tabela sa indeksima nosivosti gume

Once you have noted the tyre load rating, you can find the maximum single tyre load that it refers to by consulting this table:

U našem primeru, vidimo da indeks nosivosti gume koji iznosi 91 odgovara najvećoj nosivosti gume od 615 kg.

Šta znači oznaka XL na gumama?

Na nekim gumama postoji oznaka XL. Ona označava "Dodatnu nosivost". 

To zapravo znači da je guma ojačana tako da može da izdrži i veću nosivost od standardnih guma istih dimenzija. Ova vrsta gume se uobičajeno koristi na težim vozilima, kao što su recimo terenci .

Mogu li da koristim gumu koja ima veći indeks nosivosti ?

Kao što je već navedeno, gume istih dimenzija mogu imati različite indekse nosivosti. Pri zameni ishabanih guma, preporučuje se montaža onih guma koje imaju proizvođačev originalni indeks nosivosti (i brzinski indeks), kao i originalne dimenzije.

Ipak budući “da veće obuhvata i manje” jasno je da je na automobilu moguće montirati gume sa većim indeksom nosivosti u odnosu na onaj koji precizira proizvođač. Ipak, to ne znači da ćete nužno moći da prevezete i veći teret u odnosu na onaj koji proizvođač izvorno precizira budući da postoji ograničenje najveće dozvoljene osovinske nosivosti za vaše vozilo koja je nezavisna od kapaciteta nosivosti gume.

Šta je sa dimenzijama? Da li je njih moguće zameniti za druge?
Odgovor na ovo pitanje potražite u našem članku o promeni dimenzija gume.

Brzinski indeks gume

Šta je brzinski indeks gume?

Brzinskim indeksom gume navodi se najveća brzina pri kojoj guma može da prevozi svoju najveću nosivost.

Na boku gume (ili na nalepnici na vratima vozača ili u priručniku za korišćenje vozila), brzinski indeks je definisan slovom odmah pored indeksa nosivosti.

Brzinski indeks gume možete pronaći na boku gume

U ovom slučaju, brzinski indeks gume je V.

Tabela sa brzinskim indeksima gume

Da biste ustanovili kojoj brzini odgovara ovaj indeks, potražite brzinski indeks gume u tabeli niže:

Na primer, ako guma ima brzinski indeks V, u tom slučaju najveća brzina koju ona može da podnese iznosi 149 m/h (240 km/h).

Mogu li da koristim gumu koja ima veći brzinski indeks?

Nakon što se gume ishabaju možete ih zameniti gumama koje imaju veći brzinski indeks u odnosu na onaj naveden na starim gumama. Međutim, nikada ne bi trebalo montirati gume sa nižim brzinskim indeksom osim ako ne montirate gume sa zimskim karakteristikama kao što su zimske gume ili gume za sva godišnja doba, o čemu će više reči biti u nastavku.

Izbor nižeg brzinskog indeksa za zimske gume

Ako koristite gume sa zimskim karakteristikama (sa oznakom 3PMSF : bilo da su to zimske gume ili gume za sva godišnja doba), brzinski indeks može biti niži od onog na letnjim gumama ili na originalnoj gumi koja je bila montirana na vaše vozilo.

Kako je to moguće? Gume sa zimskim karakteristikama projektovane su drugačije za vožnju u otežanim vremenskim uslovima (drumovi prekriveni snegom ili ledom i sl.) i ne moraju imati isti brzinski indeks.

Međutim, tokom zime se uobičajeno vozi sporije nego što bi bio slučaj na suvim drumskim podlogama sa letnjim gumama.  U Ujedinjenom Kraljevstvu brzinski indeks guma sa zimskim karakteristikama i dalje će prekoračivati nacionalno dozvoljenu najveću brzinu na putevima.  U svakom slučaju, vozač je dužan da brzinu automobila ograniči tako da ne prekorači najveću brzinu gume.

Možete izabrati niži brzinski indeks za zimske gume

Pojednostavljeni indeks nosivosti gume i brzinski indeks iz ponude guma MICHELIN CrossClimate

Ako ste suočeni s ponudom koja je postala suviše složena i raznovrsna, Michelin je odlučio da to pojednostavi svojom linijom guma za sva godišnja doba CrossClimate[Link do "CC2 TDP"], koja nudi po jedan indeks nosivosti i brzinski indeks za svaku dimenziju guma, čime su obuhvaćeni svi uobičajeni zahtevi u pogledu nosivosti i brzine guma tih dimenzija.

Linija guma CrossClimate nudi odlične performanse kako zimi tako i leti.

Linija guma MICHELIN CrossClimate nudi jedan indeks nosivosti i brzinski indeks za svaku dimenziju guma
Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača