PRAVNE NAPOMENE

PRAVNA NAPOMENA ZA INTERNET STRANICU

Ovu stranicu uređuje: 
Tigar Tyres d.o.o
ulica Nikole Pašića br. 213, 
Pirot matični broj: 17466461, 
PIB: 102192352

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu pravnu napomenu pre pregledavanja ove Stranice.
Firme u sklopu Michelin Grupe imaju svoju pravnu organizaciju i autonomni korporativni karakter. Pa ipak, kako bismo olakšali prenos informacija s ove stranice, možda ćete naići na termine: "Michelin",  "Grupa", "Michelin Grupa" i "mi", ti termini koriste se za sva društva unutar Michelin Grupe, svako društvo posluje nezavisno.

Član 1. SVRHA

Predmet ove napomene je određivanja načina na koje vam kompanija Michelin na raspolaganje stavlja ovu Stranicu i načine na koje možete pristupati ovoj Stranici i koristiti Stranicu. Svako povezivanje na Stranicu podleže poštovanju ove pravne napomene za koju Michelin zadržava pravo promene ili ažuriranja u svakom trenutku. Pristup i korišćenje Stranice pretpostavlja vaše prihvaćanje ove napomene i vašu saglasnost rešenjima kojima kompanija Michelin pristupa ličnim podacima.

Član 2. PRISTUP STRANICI

Michelin nastoji održati Stranicu dostupnom, a da pri tom nema obavezu da u tome i uspe. Jasno je navedeno da se zbog razloga održavanja, ažuriranja ili nekog drugog razloga, naročito tehničke ili pravne prirode, pristup Stranici može privremeno onemogućiti pa čak i prekinuti. Michelin ni u kojem slučaju nije odgovoran za te prekide niti za posledice koje to može za vas imati.

Vi se obavezujete da nećete zlonamerno pristupati Stranici niti interaktivnim uslugama niti delu prodaje preko mreže, u slučaju da takve usluge postoje.

Član 3. ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaji (naročito, ali ne i isključivo informacije, tekstovi, grafički prikazi, podaci, slike, fotografije, ilustracije, video i audio zapisi kao i forma svih ovih elemenata i same Stranice) zaštićeni su autorskim pravima i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Sadržaji su ekskluzivno vlasništvo onih koji ih objavljuju. Svako kopiranje, umnožavanje, predstavljanje, korišćenje, prilagođavanje, promena, izmena, prevod te delimičan ili potpuni prenos sadržaja koji pripadaju kompaniji Michelin ili trećoj strani koja je prepustila prava kompaniji Michelin, na bilo koji način, je nedopušteno osim ograničenih prava koja su vam dodeljena članom 4, i/ili privatnom kopijom rezervisanom za ekskluzivnu upotrebu osobe koja kopira. Sadržaji predstavljeni na Stranici podležu izmeni bez prethodne najave i daju se na raspolaganje i bez ikakvog izrečenja ili prećutne garancije i ne mogu biti predmet bilo kojeg prava na odštetu. Sadržaji su zaštićeni autorskim pravom © 1997-2010 Michelin ili autorskim pravom svojih partnera. Logotipovi su zaštićeni trgovački znakovi.

Član 4. UPOTREBA SADRŽAJA

Promena ili izmena sadržaja ili njihovo korišćenje s ciljem koji se razlikuje od odobrenog predstava kršenja vlasničkih prava kompanije Michelin ili trećih strana.

Michelin, u okviru dole navedenih ograničenja, vam odobrava preuzimanje i distribuciju sadržaja (i) ako takva mogućnost preuzimanja postoji (ii) u nekomercijalne svrhe (iii) i u dobroj veri (iv) održavajući nepromenjenima izjave o vlasništvu kao i datum postavljanja na mrežu koje se pojavljuju u sadržaju, ako su takve informacije navedene. Ovo pravo se ni u kojem slučaju ne može objasniti kao odobrenje za korišćenje marke ili logotipa.

Član 5. ELEKTRONSKA POŠTA

Za korespondenciju s kompanijom Michelin putem elektronske pošte morate popuniti obrasce za elektronsku korespondenciju koji se nalaze na Stranici. Odgovori koje Michelin daje na elektronsku poštu, kao ni pristup Stranici i sadržajima ne mogu se izjednačiti ili ne mogu biti dokaz za reklamnu, promotivnu ili komercijalnu delatnost na području zemlje u kojoj se nalazi tražilac informacija.

Član 6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Uopšteno gledajući, vi možete posetiti našu Stranicu, a da ne morate odati vaš identitet niti dati lične podatke. Međutim, Michelin ponekad može od vas zatražiti informacije, na primer, kako bi odgovorio na vaš zahtev, pružio vam uslugu, obradio narudžbu ili iz marketinških razloga. 

Podaci prikupljeni na našoj Stranici namenjeni su kompaniji Michelin kao i njezinim izabranim partnerima i/ili dobavljačima koje pozove. 

Michelin, kako bi vam mogao pružiti bolju uslugu, prikuplja anonimne podatke koji se odnose na vaše pretraživanje naše Stranice (ppregledane stranice, datum i sat poseta…). Michelin se može koristiti ovim podacima za analizu tendencija ili za izradu statistika i merenje posećenosti Stranice. Obaveštavamo vas da se možete suprotstaviti registriranju ovih kolačića. Međutim, ako izaberete odbijanje kolačića, možda nećete moći pristupiti određenim delovima naše Stranice. 

Zahvaljujući ličnim informacijama koje unosite imate pravo pristupa, možete ih menjati i brisati, u skladu s francuskim zakonom za informatiku i slobodu br. 78-17 od. 06. januara 1978. izmenjenog zakonom br.2004-810 od 06.08.2004. 

Takođe, možete se bez troškova, suprotstaviti tome da Michelin prikuplja i obrađuje vaše podatke. Osim toga, imate pravo suprotstaviti se tome da se vaši podaci koriste za marketinške promocije, posebno prodajne, u skladu sa zakonom za informatiku i slobodu. 

Za ostvarivanje ovih prava, dovoljno je pismeno se obratiti na sledeću adresu: 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Služba za korisnike Michelin
Place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Naša stranica može sadržati linkove prema drugim internet stranicama. Obaveštavamo vas da Michelin ne ustupa vaše lične podatke tim stranicama. Obaveštavamo vas da prilikom napuštanja naše Stranice, možete naići na drugačiji način zaštite vaših ličnih podataka nad kojima kompanija Michelin nema kontrolu niti je za njih odgovorna.
Više informacija potražite u odeljku o načinima koje kompanija Michelin primenjuje po pitanju Zaštite ličnih podataka

Član 7. GARANCIJA I ODGOVORNOST

Sadržaji objavljeni na Stranici dati su takvi "kakvi jesu" i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija. Michelin zadržava pravo promene, popravljanja, ukidanja i/ili dokidanja sadržaja ili pristupa Stranici u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Michelin ne može snositi odgovornost u slučaju zaraženosti vaše informatičke opreme nastale kao posledice širenja virusa ili drugih zaraza računara. Vi trebate preduzeti sve mere kako biste zaštitili svoju opremu. 

Michelin, njegovi zaposleni, dobavljači ili partneri spomenuti na Stranici ne mogu ni u kom slučaju snositi, u slučaju tužbi vezanih uz ugovorne obaveze, pravnu odgovornost ili odgovornost u slučaju bilo kakve druge tužbe, a za svu direktnu ili indirektnu štetu, nezgode i opermu, bilo kakve naravi iz bilo kog razloga, a naročito finansijske ili komercijalne naravi koje mogu nastati kao posledica korišćenja Stranice ili informacija dobivenih na stranici. 

Strogo je zabranjeno postavljati hipertekstualni link prema nedopuštenom sadržaju kako je definisano u Članu 8.2 . Stranica može sadržati jednostavne ili složene linkove na stranice Michelin partnera ili stranice treće strane uz odobrenje ovih zadnjih za složene poveznice. Michelin nema kontrolu nad tim stranicama i prema tome ne snosi, nikakvu odgovornost za njihovu dostupnost, pristojnost, raspoloživost, sadržaj, promotivne materijale, proizvode i/ili usluge dostupne na ili preko tih stranica. Pa tako Michelin neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati prilikom vaše posete ili korišćenja stranice partnera ili zbog neusklađenosti te stranice sa svim zakonskim odredbama.

Član 8. NADLEŽNOST SUDA I VAŽEĆI ZAKON

Za sve sporove vezane uz Stranicu i ovu pravnu napomenu nadležan je sud u Clermont-Ferrandu, a sporovi se tretiraju u skladu sa francuskom zakonom, njegovim vrednostima, nezavisno o pravilima koja se odnose na protivrečnosti u propisima. Upotreba stranice predstavlja izričitu saglasnost korisnika za primenu ovog člana o sudskoj nadležnosti. U slučaju da se utvrdi da je neki element ove pravne napomene nelegalan, ništavan ili iz bilo kojeg razloga naprimenjiv, neće se smatrati delom ove pravne napomene i neće uticati na važenje ili primenu drugih elemenata.

Izdavač stranice: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Direktor izdanja: Adeline Challon-Kemoun

Usluga ustupanja poslužitelja za objavu sadržaja:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476
 

Član 9. DEKLARACIJA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI GOOGLE PREVODIOCA

OVA USLUGA MOŽE DA SADRŽI PREVODE KOJE OMOGUĆAVA „GOOGLE“. KOMPANIJA „GOOGLE“ ODBACUJE SVE GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA PREVODE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE TAČNOSTI, POUZDANOSTI I SVE GARANCIJE POGODNOSTI ZA PRODAJU, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA. 

Neki sadržaj na kartici Ocene i komentari na našem veb-sajtu je preveden za vašu praktičnost koristeći softver za prevođenje koji omogućava „Google Translate“. Učinjeni su razumni napori da se obezbedi tačan prevod; međutim, nijedan automatizovan prevod nije savršen, niti je namenjen da zameni ljudske prevodioce. Prevodi su dati kao servis korisnicima sajta Michelin, i pružaju se „kakvi jesu“. Ne postoji nikakva garancija bilo koje vrste, eksplicitna ili implicitna, za tačnost, pouzdanost ili ispravnost svih prevoda urađenih sa izvornog jezika na bilo koji drugi jezik. Neki sadržaj možda neće biti tačno preveden zbog ograničenja prevodilačkog softvera. 
Zvanični tekst je Bosanska verzija sajta. Sve nedoslednosti ili razlike nastale u prevodu nisu pravno obavezujuće i ne proizvode pravno dejstvo u svrhu poštivanja ili sprovođenja. Ako se jave bilo kakva pitanja u vezi sa tačnosti informacija sadržanih na prevedenom veb-sajtu, molimo vas da pogledate Bosanske verziju sajta koja je zvanična verzija.

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača