stock banner image

INFORMACIJE O OPASNOSTIMA OD POŽARA IZAZVANOG PNEUMATICIMA

Koji su glavni rizici za nastanak požara povezanog sa pneumaticima? Kako se mogu sprečiti? Koje se vanredne mere mogu preduzeti? Dodatne informacije saznajte u nastavku teksta.

Opasnosti od požara

 • U uobičajenim uslovima korišćenja i skladištenja, pneumatici ne predstavljaju neku naročitu opasnost.
 • Pneumatici nisu skloni da se lako zapale. Za pokretanje reakcije sagorevanja potreban je snažan izvor paljenja (videti parametre zapaljivosti u dodatku).
 • Prilikom sagorevanja pneumatika oslobađaju se intenzivna toplota i gusta crna para koja sadrži produkte kao što su ugljenični oksidi, ugljovodonici (posebno policiklični aromatični ugljovodonici), oksidi azota, halogenizovane kiseline i velike količine čađi i nesagorelog materijala. U pojedinim slučajevima, pneumatici pri sagorevanju oslobađaju zauljene tečnosti.
 • Sastav dima nastalog od vatre varira u zavisnosti od dotoka kiseonika u požar (vatra na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, uz nedovoljan ili prekomeran dotok kiseonika) ili od vremenskih uslova (vetar, magla, kiša, spoljna temperatura...),
 • Količina dima koji nastaje od pneumatika može brzo ugroziti vidljivost. U zatvorenim prostorima (kao što su podzemni tuneli, platforme i stanice u podzemnim železnicama, na primer) mogu takođe ugroziti i održivost atmosfere.
 • Mišlenova tehnologija Acoustic® unutar pneumatika sadrži traku od poliuretanske pene kako bi smanjila nastanak buke pri kotrljanju. Ova pena dovodi do posebnog ponašanja u požaru. Akustični pneumatici mogu da sagorevaju brže od standardnih pneumatika i oslobađaju veliku količinu dima (jedan kilogram poliuretanske pene će u najgorem slučaju verovatno osloboditi više od dve hiljade kubnih metara mutnog, toksičnog i zapaljivog dima pri temperaturi od oko 300°C).

Parametri zapaljivosti pneumatika u laboratorijskim uslovima

 • Tačka paljenja: 288 °C
 • Temperatura samopaljenja: 315 °C
 • Toplotna vrednost: između 24 i 30 MJ/kg u zavisnosti od linije pneumatika i sastava

Kako se mogu sprečiti požari koji su prouzrokovani pneumaticima?

 • Pneumatici se moraju skladištiti na stabilan način, u hladnim, suvim, provetrenim prostorijama, daleko od otvorenog plamena i izvora toplote. Naročito se vreli radni procesi (zavarivanje, brušenje, sečenje i sl.) ne smeju izvoditi u neposrednoj blizini pneumatika bez odgovarajućih sigurnosnih uređaja. Mora se izbegavati neposredan kontakt sa vrelim površinama (uključujući cevi za grejanje ili radijatore).
 • Pušenje je zabranjeno u blizini mesta skladištenja pneumatika.
 • Pneumatike treba držati podalje od većine hemikalija, ubrajajući tu rastvarače, naftu, dizel-gorivo, ulja, masti, kiseline i sredstva za dezinfekciju.
 • Zbog mogućnosti da se pneumatici zapale, a posebno pneumatici Michelin® Acoustic (brzo širenje vatre, oslobađanje velikih količina dima), neophodno je obezbediti dostupnost svih načina za evakuaciju osoblja iz skladišta. Preporučuju se redovne vežbe evakuacije.
 • Ne preporučuje se skladištenje pneumatika u podrumu.
 • U slučaju pneumatika Michelin® Acoustic, treba izbegavati skladištenje u podrumu ili na prvom spratu. Isto važi i za skladištenje u prizemlju ako zgrada sadrži spratove ili podrum za koje postoji verovatnoća da će u njih dospeti dim.
 • Pneumatici se moraju koristiti u uslovima za koje su projektovani. Vrući radovi na točku ili oko pneumatika pod pritiskom dovodili su do ozbiljnih nesreća. Povećanje temperature dovodi do povećanja pritiska unutar pneumatika, što može dovesti do njegovog pucanja. Pneumatike treba držati što dalje od izvora toplote.
   

Reagovanje u slučaju izbijanja požara

 • Glavna sredstva za gašenje jesu voda u velikim količinama i pena. Na početku intervencije može se koristiti prah kako bi se suzbio plamen, da bi se zatim nastavilo gašenje vodom ili eventualno penom.
 • Hlađenje naduvanog pneumatika koji se ugrejao može dovesti do pucanja i toplotnog udara i zato se mora obaviti na razumnoj udaljenosti (od najmanje 5 do 10 m), kako bi se izbegao bilo kakav udar od krhotina ili talas pritiska. Imajte na umu da se u slučaju požara izazvanog rudarskim pneumaticima moraju poštovati posebni bezbednosni protokoli. Pogledati posebnu tehničku brošuru.
 • Pneumatik zagrejan plamenom nakuplja mnogo toplote. Tada je vrlo verovatno da će se ponovo zapaliti. Izgoreli pneumatici na kojima je požar ugašen moraju se nadzirati nekoliko sati i neprekidno rashlađivati. Odsustvo plamena ne znači da je vatra ugašena.
 • Pri reagovanju na požar izazvan pneumaticima mora se nositi lični aparat za disanje.
   

Treba izbegavati izlaganje dimu koji je izazvan sagorevanjem.

UPOZORENJE
Ovaj dokument sadrži informacije o opasnostima od pneumatika pod očekivanim uslovima upotrebe. Informacije su zasnovane na saznanjima koja su dostupna u vreme njegovog sačinjavanja. Dokument se odnosi na glavne vrste pneumatika: za putnička vozila, lake kamione, kamione, dvotočkaše, poljoprivredna vozila, vazduhoplove, mašine za zemljane radove ili rudarstvo, trkačke pneumatike i pneumatike za metro, kao i na poneumatike Michelin® Acoustic. Dodatne mere predostrožnosti su možda preporučene u tehničkim brošurama u zavisnosti od linije pneumatika i njihove upotrebe (npr. pneumatici za rudarstvo).

Datum izrade: novembar 2022.

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača