ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Michelin posebno poštuje privatni život posetioca i korisnika svojih internet stranica. 

U ovom dokumentu opisuju se rešenja koja kompanija Michelin primenjuje, a koja se odnose na lične podatke koje može prikupiti, njihovo korišćenje i osobe kojima su namijenjeni. 

Međutim, svaka internet stranica Michelin-a usmerena je na poseban cilj i ima samo sebi svojstvene karakteristike. Ako su prikupljanja dodatnih ličnih podataka potrebna za neku Michelin internet stranicu, o tome ćete biti obavešteni na toj stranici.

 

Lični podaci

Uopšteno gledajući, Vi možete posetiti Michelin internet stranice, a da ne morate dati lične podatke. 

Može se dogoditi, kako bi se što bolje zadovoljile vaše potrebe, da Michelin od vas zatraži lične podatke, kako bi mogao, na primer, uspostaviti komunikaciju, obraditi zahtev… 

U tom slučaju radi se o, poimenice, vašim kontaktnim podacima (ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, itd.) i o ostalim posebnim podacima kao što su: korisnički naziv, lozinka ili informacije o banci.

 

Prikupljanje ličnih podataka 

Michelin će lične podatke prikupljati samo za određenu svrhu, jasno navedenu i u skladu sa zakonom i naknadno te podatke neće koristiti na način koji nije usklađen s tom svrhom.

Kada kompanija Michelin prikuplja lične podatke, ona obaveštava osobu na koju se to odnosi u trenutku ili pre prikupljanja, a u svakom slučaju pre njihovog korišćenja za određene svrhe.

Michelin se obavezuje da će lične podatke koristiti samo na prikladan i umesan način koji ne prekoračuje svrhu za koju su podaci prikupljeni. Michelin će preduzeti sve mere da lični podaci koji se obrađuju budu tačni i, ako je potrebno, ažurirani. 

Upotreba podataka prikupljenih na Michelin stranicama 

Michelin upotrebljava lične podatke samo i isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

 

Kao primer, Michelin bi mogao od vas zatražiti vaše lične podatke kako bi: 
•    vam mogao dati informacije o svojim proizvodima i uslugama
•    izvršavao i pratio vaše transakcije
•    učestvovao u interaktivnim delovima svojih stranica 
•    komunicirao i razvijao komercijalne odnose s vama

 

Michelin se obavezuje da vaše lične podatke neće koristiti u komercijalne svrhe, a da prethodno nije dobio vašu saglasnost.

 

Primaoci ličnih podataka

Primaoci vaših ličnih podataka ograničavaju se isključivo na ovlašćene osobe koje smeju,  zbog svojih funkcija, znati vaše lične podatke.

Michelin će podeliti vaše lične podatke s dobavljačima ili davaocima usluga kojima se Michelin obraća kako bi obradio vaš zahtev. Oni imaju ugovornu obavezu da poštuju poverljivost i sigurnost podataka koje dobijaju i smeju ih koristiti samo za potrebe poverenog zadatka.

Michelin se takođe obavezuje da neće prodavati, iznajmljivati ili prepuštati vaše lične podatke trećoj strani bez vaše saglasnosti, osim, poimenice, u sledećim slučajevima: primena sudske ili administrativne odluke kako se nebi prekršile važeće zakonske odredbe, radi zaštite prava i dobara kompanije Michelin.

 

Period čuvanja

Michelin neće čuvati lične podatke duže nego što je potrebno obzirom na svrhu prikupljanja ili duže nego što je to predviđeno važećim zakonom.

Pravo pristupa, promene, brisanja i suprotstavljanja

Vi možete, u bilo kojem trenutku, zatražiti od kompanije Michelin pravo na pristup svojim ličnim podacima. 
Takođe, imate pravo izmene ili ukidanja ovih podataka ili suprotstavljanja, iz opravdanih razloga, da mi obrađujemo navedene podatke. 

U slučaju komercijalne namene, vi možete koristiti svoje pravo suprotstavljanja i bez kakvog opravdanja.

Za ispunjavanje ovih prava, obratite se veb administratoru dotične internet stranice i/ili rukovodiocu odseka za zaštitu ličnih podataka.

 

Sigurnost podataka 

Michelin je ustanovio mere zaštite kako bi mogao omogućiti, poverljivost, sigurnost i celovitost vaših ličnih podataka. Pristup ličnim podacima ograničen je na zaposlene koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila poverljivosti.

U slučaju da se radi o komercijalnoj stranici, prikupljanje bankovnih podataka uvek će se sprovoditi u skladu s efikasnim i zakonskim postupcima sigurnog plaćanja: ove mere mogu se odraziti u kodiranju SSL (napravljenom kako bi podaci bili nečitki drugima) prilikom prikupljanja ili prenosa poverljivih podataka. Ovi podaci će se koristi samo za plaćanje putem mreže i neće biti sačuvani.

Michelin naročito pazi da vaši lični podaci ne budu iskrivljeni, oštećeni i da treće neovlašćene strane nemaju pristup njima.

 

Kolačići (cookies)

Michelin prikuplja podatke koji se odnose na način na koji koristite naše internet stranice kako bismo posetiocima i korisnicima ovih stranica pružili što bolju uslugu putem kolačića koji su zapravo mape koje vaš pretraživač postavlja na vaš hard disk kada posećujete neku stranicu. Kolačići ne omogućavaju vaše prepoznavanje. Prosleđeni podaci mogu biti stranice koje ste pregledavali, datum i vreme poseta ili neki drugi podaci o pregledavanju. 

Parametre svog pretraživača možete podesiti tako da vas upozori na prisutnost kolačića te da vi možete izabrati želite li ih prihvatiti ili ne. Parametre svog pretraživača možete podesiti i tako da isključi kolačiće.

 

Međunarodni prenos ličnih podataka

Michelin je međunarodna Grupacija koja baze podataka ima u raznim zemljama u kojima radi. Michelin može prenositi vaše lične podatke unutar Grupe u jednu od svojih baza podataka ili baza podataka svojih spoljnih saradnika koji se nalaze izvan vaše zemlje boravka.

Budući da zaštita ličnih podataka nije ujednačena na svetskom nivou, vaše podatke nećemo preneti društvima Grupe Michelin ili društvima izvan Grupe Michelin čije je sedište izvan Evropske Unije, osim ako ta društva ne pružaju isti ili sličan nivo zaštite vaših ličnih podataka onoj koju pruža Michelin.

Za prenose unutar Grupe Michelin prihvaćena su interna pravila kojima se određuje prenos podataka prema zemljama Evropske Unije. Klikom na "BCRs", saznaćete detalje tih pravila.

Za prenos podataka izvan Grupe, pravila su određena ugovorima, a sve to kako bi se omogućila zaštita slična onoj u vašoj zemlji boravka.

 

Interaktivne usluge

Određene Michelin internet stranice sadrže interaktivne funkcije kao što su chat, forum... Vi možete, ako to želite, koristiti ove interaktivne funkcije tako što ćete popuniti obrazac upisa. U ovom se obrascu od vas traže neki lični podaci kao što su ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte… Ovi lični podaci prikupljaju se sa svrhom poboljšanja interaktivnih usluga i kako bi se ispunile vaše potrebe. 

Korisnici pretplaćeni na ove usluge mogu imati pristup informacijama koje su dali prilikom upisa i mogu promeniti ili uništiti date informacije u bilo kom trenutku. 

Maloletnici

Uopšteno gledajući, Michelin internet stranice nisu namenjene maloletnim osobama koje imaju manje od (18) osamnaest godina. Ako je to Vaš slučaj, pozivamo Vas da ne predajete lične informacije bez odobrenja roditelja.

 

Linkovi prema internet stranicama trećih strana

Michelin internet stranice mogu sadržati linkove prema neki trećim veb stranicama. Michelin ne kontroliše te stranice te ne može snositi odgovornost za način na koji se oni brinu o poverljivosti ili za njihov sadržaj. Savetujemo Vam da pročitate politiku zaštite privatnosti postavljenu na tim stranicama pre korišćenja istih ili pružanja ličnih podataka.

 

Autorska prava i marke

Više informacija potražite u našim uslovima korišćenja.

 

Pristanak na ova pravila

Korišćenjem ove stranice Vi dajete pristanak na ova pravila. U slučaju da se ne slažete s ovim pravilima, ne koristite ove stranice i nemojte dati niti jedan lični podatak. 

Dopune

Ova pravila su ažurirana 26.07.2011. Sve izmene će biti objavljene ovde i stupiće na snagu objavom. Zbog toga vas upućujemo da ovu stranicu redovno pregledate. 

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+