pilot sport 4 suv fr

KAKO SU PNEUMATICI POVEZANI SA SVOJIM EKOSISTEMOM ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI RFID

RFID (identifikacija posredstvom radio frekvencije, engl. Radio Frequency IDentification) jeste tehnologija koja koristi radio frekvenciju da upamti, sačuva i zabeleži podatke na uređaju i da ih učita sa daljine.

Integrisana u same pneumatike u fazi njihovog projektovanja, ova tehnologija garantuje pouzdanu identifikaciju: jedinstvena identifikaciona oznaka koja se ne može falsifikovati, a može se pročitati u bilo kom stanju pneumatika, sve do procesa njegove reciklaže.

Koje su koristi od tehnologije RFID?

Tehnologija RFID poboljšava sledljivost, efikasnost i bezbednost tokom čitavog životnog veka pneumatika, uključujući i njegovo recikliranje. Danas je priznata kao tržišni standard.

Tehnologija RFID takođe omogućava bolju garanciju i upravljanje reklamacijama, optimizovano praćenje pneumatika, naročito tokom zamene između letnjih/zimskih pneumatika. Praćenje vozila i predvidivo održavanje su stoga unapređeni. 

Tehnologija je već zastupljena na pneumaticima za kamione i u auto-trkama, a postoji ambicija da se do 2024. godine tehnologija RFID integriše u sve pneumatike MICHELIN za laka vozila.

Kako funkcioniše tehnologija RFID?

Saznajte kako se tehnologijom RFID pruža podrška pneumaticima tokom njihovog čitavog životnog veka: od proizvodnje do reciklaže.

What is RFID? Why RFID in tires?

Koristi od tehnologije RFID

microsoftteams image 26

Spokoj i sigurnost

Ova tehnologija će vam u budućnosti omogućiti da na bolji način pratite svoje pneumatike zahvaljujući ključnim informacijama: robna marka, model, dimenzije, identifikacioni broj... Tako da možete nastaviti da vozite bezbedno..

Poboljšano praćenje i održavanje pneumatika

Zahvaljujući informacijama koje obezbeđuje tehnologija RFID, vaš prodavac automobila biće u stanju da poboljša održavanje vaših pneumatika i da bolje upravlja njihovom zamenom (na primer, sa zimskih na letnje pneumatike)

microsoftteams image 30
microsoftteams image 27

Više garancija

A ako treba da uputite reklamaciju po osnovu garancije, svoj pneumatik možete lako i brzo identifikovati  i organizovati njegovu zamenu.

Zaštita

Podaci koji se odnose na tehnologiju RFID se zaključavaju nakon što se ti podaci šifruju tokom procesa proizvodnje pneumatika.
Tehnologija sledljivosti je izrazito otporna u borbi protiv krađe i falsifikovanja, ali i kad je reč o oštećenjima, starenju i vremenskim uslovima.

microsoftteams image 28

Često postavljana pitanja

Koje informacije su šifrovane u oznaci RFID na pneumatiku?

Oznaka RFID na pneumatiku sadrži jedinstvenu identifikacionu oznaku pneumatika. U pitanju je originalna jedinstvena identifikaciona oznaka pneumatika, zasnovana na formatu SGTIN-96, koja sadrži prefiks broja kompanije, šifru artikla i jedinstveni serijski broj proizvodnje. Oznake RFID koje su ugrađene u MICHELIN pneumatike u skladu su sa međunarodnim standardima ISO 20909 i ISO 20910.

Koje informacije su dostupne zahvaljujući oznaci RFID koja je ugrađena u MICHELIN pneumatike?

Skener RFID koji očitava oznaku RFID koja je ugrađena u pneumatik automatski pristupa komercijalnim oznakama tog pneumatika (dimenzijama, robnoj marki, liniji proizvoda). Ovo je osnovna standardna usluga koju pruža delatnost proizvodnje pneumatika. Sve ostale informacije koje se odnose na oznaku RFID pneumatika uslovljene su prethodnim pristankom korisnika pneumatika.

Koja je uloga oznake RFID u MICHELIN pneumaticima?

Oznaka RFID u MICHELIN pneumaticima omogućava zadovoljenje potreba za identifikacijom tokom čitavog životnog veka pneumatika. To znači da se mogu razvijati usluge za poboljšanje produktivnosti, uticaja saobraćaja na životnu sredinu, potrošačkog iskustva, obuhvatajući bezbednost vozača, kao i recikliranja pneumatika na kraju njihovog životnog veka.

Da li su moji podaci o ličnosti povezani sa podacima koji se nalaze na oznaci RFID?

Jedinstvena identifikaciona oznaka povezana sa oznakom RFID u pneumatiku ne može omogućiti pristup podacima o ličnosti bez saglasnosti lica ne koje se ti podaci odnose. Ti podaci su uporedivi sa serijskim brojem konkretnog pneumatika.

Ko može da pročita informacije koje se nalaze na oznaci RFID u mojim pneumaticima? 

Svako ono lice koje ima skener, povezani API i koje od potrošača ima dozvolu da prikuplja informacije o njima.

Da li se oznaka RFID u MICHELIN pneumaticima može deaktivirati?

Nakon što se ubaci u pneumatik, identifikaciona oznaka pneumatika se ne može izmeniti, a sama oznaka se ne može deaktivirati bez oštećenja pneumatika. Dakle, oznaku RFID je nemoguće deaktivirati.

Kako da znam da MICHELIN pneumatici na mom vozilu sadrže oznaku RFID?

Kako bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, neophodne su nam određene informacije koje se mogu pronaći neposredno na pneumatiku koji je montiran na vaš automobil. Da biste o tome saznali dodatne informacije, molimo da posredstvom obrasca u daljem tekstu stupite u kontakt sa nama.

Ako imate bilo kakva pitanja o oznaci RFID, možete da kontaktirate sa službom za potrošače

Kako bismo vam dali što potpuniji odgovor, molimo da popunite obrazac u daljem tekstu

*obavezni podaci

RFID
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid
This field is invalid

Da biste saznali na koji način Michelin koristi i obrađuje podatke koje ste dostavili, molimo da pročitate našu Politiku o privatnosti. 

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača