manufacturing

Proizvodnja i reciklaža guma

Korisni predlozi i saveti

Gume: četiri gumena prstena koja mogu da vas odvezu hiljadama kilometara daleko, da prevezu ogromne terete i da se kotrljaju po stenovitim, vlažnim, snežnim ili ledenim drumskim podlogama. Kako se gume izrađuju? Kako se reciklaža guma uklapa u naš proizvodni proces? Potražite odgovore u ovom članku.

Proizvodnja guma

manufacturing full
Put od sirovina do guma

Za proizvodnju svojih guma, krećemo od više od 200 sirovina, nastojeći da u tom procesu što više koristimo one materijale koji su obnovljivi.

Polazeći od ovih sirovina, prvi korak je u izradi materijala koja imaju posebna mehanička i hemijska svojstva. Upravo ta svojstva nam omogućavaju da dostignemo dobre performanse. A naročito: dobro prianjanje, veliku izdržljivost i održivost.

Na osnovu ovih materijala zatim projektujemo složeni proizvod imajući u vidu dva cilja:

1 - Da količinu upotrebljenog materijala svedemo na najmanju moguću meru. Što manju količinu materijala koristimo, u značajnijem stepenu ograničavamo negativan uticaj koji gume imaju tokom čitavog svog životnog veka.

2 - Da postignemo najbolje moguće performanse.
Projektovanje naših guma sastoji se od spajanja ovih materijala na najrazumniji mogući način kako bi oni u svojoj sprezi iskazali svoje najbolje prirođene performanse.

Optimizacija uticaja na životnu sredinu i radnih uslova

Težeći najboljim performansama, naš industrijski proizvodni sistem je organizovan na takav način :

 • Da se njime optimizuje uticaj na životnu sredinu
  Naš cilj je da do 2050. godine postignemo ugljeničnu neutralnost na celoj svojoj proizvodnoj osnovi. Od 2010. godine ostvarili smo značajan napredak. Naš zadati cilj za 2030. godinu SBTi (Naučno zasnovani ciljevi) je odobrio kao ambiciozan i usklađen sa ciljevima Pariskog sporazuma, a on je otad postao još ambiciozniji.
   
 • Da se njime optimizuju radni uslovi kako bi za zaposlene u MIŠLENU tokom njihovog rada bili postignuti dobri uslovi života.

 

Prisustvo proizvoda identičnih performansi u svim zemljama

Naš industrijski proces nam omogućava da svoje proizvode proizvodimo na identičan način i u međunarodnim razmerama. Stoga, MIŠLENOVA guma nudi isti stepen performansi bilo da je proizvedena u Sjedinjenim Državama, Kini ili Evropi.

Koraci u procesu izrade gume

1- Razumevanje kroz proces istraživanja
Proučavamo načine na koji ljudi koriste gume i njihove vozačke navike kako bismo osigurali da naše gume zadovoljavaju svačije potrebe.

2- Razvijanje i mešanje materijala
U jednu gumu odlazi preko 200 sastojaka. Oni imaju suštinsku ulogu u bezbednosti, efikasnosti potrošnje goriva, performansama i naklonjenosti životnoj sredini. Njihov udeo se razlikuje u zavisnosti od vrste gume koja se proizvodi.

Ove komponente se razvrstavaju u pet grupa:

 

 • Prirodna guma: glavna komponenta slojeva šare gazećeg sloja;
 • Veštačka guma: delovi šare gazećeg sloja za gume za putnička vozila, kamionete i 4x4 vozila. U toku je istraživanje razvoja sintetičke gume (koja je bitna za dostizanje zadatih performansi) koja će biti izrađena od održivijih materijala nego kad je reč o nafti ili gasu.
 • Čađa i silicijum-dioksid: koriste se kao ojačavajući agens radi unapređenja izdržljivosti. Ove komponente je moguće reciklirati. Mogu se obraditi i ponovo koristiti na kraju životnog veka gume kako bi se izradile sasvim nove gume.
 • Metalni i tekstilni gajtani za ojačanje: „kostur” gume koji daje geometrijski oblik i obezbeđuje krutost. Metal je takođe moguće reciklirati, a u toku je istraživanje radi ispitivanja ponovnog korišćenje pojedinih tekstila, koji potiču iz potrošnih proizvoda koji nisu gume, u cilju proizvodnje novih guma.
 • Brojni hemijski agensi: za jedinstvena svojstva kao što su otpor kotrljanja ili izrazito prianjanje.

   

3- Projektovanje

Korišćenjem simulacija ispitujemo i biramo najbolje koncepte guma koje treba razviti. Otežavajuće okolnosti su u minimalnom korišćenju materijala i ispunjavanju kriterijuma u pogledu performansi. Ove simulacije nam omogućavaju da predvidimo performanse koje će zatim biti potvrđene kroz proces ispitivanja.

4- Proizvodnja

Svaku gumu proizvodimo i izrađujemo kroz optimalno projektovanje i uz optimalan nivo performansi, posmatrano iz ugla proizvoda i ekonomičnosti samog postupka.

5- Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta ne predstavlja završni korak. Kvalitet sve vreme merimo tokom čitavog procesa.
Kvalitet se mora poštovati u svakoj fazi procesa: projektovanje, proizvodnja i distribucija.
 

Koja je struktura gume?

infographic tireanatomy 552

Uobičajena radijalna guma sastoji se od devet glavnih delova.

1- Unutrašnja obloga:
Hermetički nepropusni sloj sintetičke gume koji obezbeđuje zaptivenost.

2- Sloj karkase:
Sloj iznad unutrašnje obloge, koji se sastoji od gajtana od tekstilnih vlakana (ili kablova) spojenih u gumu.

3- Donje područje venca:
Ovo je mesto gde gumeni deo pneumatika prianja za metalnu felnu. Snaga motora i sila kočenja se prenose sa oboda gume na kontaktnu površinu sa drumskom podlogom.
 

4. Venac:
Čvrsto se pričvršćuje uz naplatak gume kako bi se obezbedilo hermetično prianjanje i pravilno naleganje gume na felnu.

5- Rub:
Štiti bočni deo gume od udaraca o ivičnjake i po drumu, a odlikuje ga i poseban MIŠLENOV dizajn. Važni detalji o gumi ispisani su na rubu gume, kao što su dimenzije i brzinski indeks. 

6- Sloj kućišta:
U velikoj meri određuje jačinu gume. Izrađen je od vrlo finih, otpornih čeličnih gajtana koji su spojeni gumom. Osim toga, dovoljno je fleksibilan da apsorbuje deformacije izazvane neravninama, rupama i drugim preprekama na putu.

7- Sloj poklopca (ili pojas „nultog stepena”):
Ovaj vrlo važan bezbednosni sloj održava oblik gume pri velikoj brzini. Kako bi se sprečilo centrifugalno rastezanje gume, ojačani najlonski gajtani su ugrađeni u sloj gume i postavljenji po obodu gume.

8- Slojevi krune (ili pojasevi):
Obezbeđuju krutu osnovu za šaru gazećeg sloja.

9- Šara gazećeg sloja:
Ovo je deo gume koji je u kontaktu sa drumskom podlogom. Šara gumi obezbeđuje trakciju i obrtno prianjanje, a projektovana je tako da izdrži habanje, nagrizanje i toplotu. Njena skulptura je projektovana za postizanje veoma preciznih funkcija (prianjanje, odstranjivanje vode i sl.) i sadrži dizajnerske dimenzije koje su karakteristične za MIŠLEN.

Reciklaža guma

Tokom početne faze projektovanja, uzima se u obzir globalni uticaj gume koji treba svesti na najmanju moguću meru, obuhvatajući sirovine, proizvodnju, transport, upotrebu i kraj životnog veka. Svaki od ovih koraka se pažljivo analizira kako bi se poboljšao globalni uticaj gume.

Kao što ćemo objasniti na ovom mestu, uticaj na životnu sredinu se uzima u obzir prilikom proizvodnje naših guma, i to kroz brojne aspekte, dakle, ne samo u vidu reciklaže guma.

Ograničenje korišćenih sirovina

Guma je u stanju da izdrži izloženost neverovatnim pritiscima i opterećenjima. Naravno, 35 kg guma koje su montirane na vozilo mogu da prevezu 2,5 tone robe na razdaljinu i do nekoliko desetina hiljada kilometara i to ponekad u ekstremnim vremenskim uslovima koji se kreću u rasponu od -20 °C do preko 40°C.

Kako bi se postigle sve ove performanse, a u isto vreme zaštitila životna sredina, za proizvodnju guma koristimo najmanju moguću količinu sirovina.

Na koji način je ograničenje korišćenja sirovina od koristi za životnu sredinu?

 • Što je guma lakša, niži je i stepen rasipanja energije koja je neophodna tokom kotrljanja. To znači manju potrošnju goriva za vozilo, manje emisija CO2.
 • Što je manje materijala u gumi, manje resursa uzimamo sa planete, čuvajući time prirodne resurse.
 • Korišćenje manje količine materijala označava i smanjenje količine materijala koji se transportuje u proizvodni pogon, pa je za transport potrebno manje energije i nastaje manje emisija CO2.

 

Performanse stvorene da traju

MIŠLENOVE GUME su projektovane tako da pružaju zavidne performanse sve do poslednjeg pređenog kilometra, odnosno sve dok se ne dostigne zakonski dozvoljena ishabanost šare gazećeg sloja.

Naša praktična znanja i veštine omogućavaju nam da obezbedimo izuzetan nivo performansi sve do dostizanja ove granice, čime se izbegava prerana zamena guma.

Korišćenjem naših guma sve do dostizanja ove granice, umesto njihove prerane zamene, smanjujete negativan uticaj na životnu sredinu i pritom štedite novac nastavljajući da koristite gume koje i dalje imaju odlične performanse.

Položaj pokazatelja ishabanosti na našim gumama označen je malim logotipima Michelin Man, koji olakšavaju proveru stepena ishabanosti gume.

Oznake s Michelinkom postavljene su na mjesta na kojima se na našim gumama nalaze indikatori istrošenosti.

Međutim, naše razmišljanje u pravcu smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu ne zadržava se samo na običnom smanjenju korišćenja sirovina i na dugotrajnosti samih guma. Ono nas vodi i u pravcu istraživanja novih načina recikliranja.

Kako se korišćenjem recikliranih materijala mogu očuvati iste performanse?

Ovo je jedna od mogućnosti recikliranja koju i dalje istražujemo. Međutim, pri izradi novih guma nije reč samo o recikliranju sastavnih delova drugih guma na kraju njihovog životnog veka. Istovremeno razmišljamo i o recikliranju delova proizvoda koji nemaju dodirnih tačaka sa gumama, kao što su, na primer, plastične boce.

Kako se na osnovu komponenata iskorišćenih guma mogu izraditi drugi proizvodi?

Ova druga mogućnost recikliranja odnosi se na proizvodnju proizvoda za namene koje nemaju veze sa korišćenjem na drumu, recimo za teniska igrališta. 

Cilj je u tome da materijali iz iskorišćenih guma nastave svoj drugi život u obliku koji nema nikakve veze sa gumama, u okviru relevantne i kompatibilne ponovne upotrebe.

tennis

Gde se odlažu gume nakon što budu ishabane?

Recikliranje guma: Najjednostavniji način je da ih vratite svom lokalnom prodavcu.
Kompanije sa kojima je MIŠLEN u partnerskom odnosu odgovorne su za prikupljanje iskorišćenih guma radi njihovog recikliranja. Kroz ovaj proces, delove guma možemo obnoviti i pretvoriti ih u dragocene materijale koji se mogu koristiti za proizvodnju novih guma.

Na primer, u Francuskoj, lokacije za prikupljanje otpada transportuju gume u centre koji su odgovorni za njihovo preusmeravanje u kanale za reciklažu. Isti proces se primenjuje u većini zemalja u svetu. 

best tyre ranking

Pogledajte naše nagrađivane gume 

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača