wheel-alignment-wheel-balancing

Reglaža trapa, balansiranje guma : kad je pravo vreme za to?

Korisni predlozi i saveti

Nepravilna naštelovanost trapa ili izbalansiranost guma mogu se odraziti na vašu bezbednost i životni vek vaših guma, dovodeći do neizbežnih troškova.

U ovom članku detaljno ćemo se pozabaviti tematikom balansiranja guma i određivanjem pravog trenutka kad balansiranje guma treba obaviti. Takođe ćemo govoriti i o posledicama nepravilne naštelovanosti trapa i o načinu njegove reglaže.  

Balansiranje guma

Šta je balansiranje guma?

Kad govorimo o balansiranju guma, zapravo mislimo na celinu gume i felne.

Moguće je da je točak neizbalansiran ako je jedno područje gume ili felne teže ili lakše od ostalih. Neravnomernim raspoređivanjem mase dolazi do ovakve neizbalansiranosti.

Balansiranje guma predstavlja intervenciju koja ima za cilj da točku nadomesti masu kako bi se postigla njegova ravnoteža i kako bi se njegovo okretanje učinilo optimalnim.

Usled čega dolazi do neizbalansiranosti točkova?

Pri montaži guma često može postojati blaga neizbalansiranost na gumi ili na točku, a stvarnim sadejstvom tih efekata može doći do pojačavanja dinamičke neizbalansiranosti.

Stoga, dinamičko balansiranje treba obaviti svaki put kad se gume menjaju ili kad se ponovno montiraju.

Balansiranje je povezano sa procesom montiranja guma. Sistematično ga sprovode stručnjaci u trenutku kada na vozilu montiraju gume.

Zašto je balansiranje guma važno?

U slučaju kad je dovoljno velika, svaka neizbalansiranost na sklopu točka i gume može proizvoditi vibracije u vešanju i u strukturi vozila pri određenim brzinama.

Zbog takvih vibracija ne samo da vožnja postaje neprijatna, već se ubrzava stepen habanja šare gazećeg sloja na vašoj gumi, kao i drugih komponenata vešanja na vozilu.

Prerano habanje dovodi do povećanih troškova jer će gumu u tom slučaju biti potrebno zameniti i pre nego što za to dođe pravo vreme.

Balansiranjem guma sprečava se neugodnost neprijatnih vibracija u automobilu i prevremeni trošak zamene gume koja je neravnomerno ishabana.

Kako da znam da li su moji točkovi neizbalansirani?

Glavni pokazatelj jesu vibracije tokom vožnje, koje dovode do neudobnosti u samoj vožnji.

Ove vibracije se mogu primetiti za upravljačem, na podu, na komandnoj tabli ili na sedištima.

Neizbalansiranost se ponekad oseti samo pri dostizanju određene brzine koja predstavlja, na primer, prirodnu frekvenciju vibracija u sistemu vešanja i strukturi vozila.

Kad treba da izbalansiram točkove?

Balansiranje je uvek neophodno sprovesti pri montaži gume.

Ako ste točkom udarili u neki objekat, na primer u ivičnjak, moguće je da je felna oštećena, pa je tada točak neophodno izbalansirati. U slučaju bilo kakve nedoumice u tom smislu, odluku o tome treba poveriti stručnom licu.

Kako se obavlja balansiranje guma?

Za otkrivanje neizbalansiranih delova u sklopu gume i felne stručno lice koristi balanser točka. Ono tada postavlja opterećenje sa spoljne ili unutrašnje strane felne, na mestima koje detektuje mašina, kako bi se otklonila ova neizbalansiranost.

 • Na čeličnim felnama: stručno lice kači tegiće na prirubnicama felne;
 • Na aluminijumskim felnama: stručno lice postavlja tegiće na lepljive trake iza zubaca kako bi se izbeglo oštećenje felne.

 

Balansiranje guma u mojoj blizini

Ako ste u svom vozilu zapazili vibracije ili ako želite da zamenite gume, korišćenjem našeg Lokatora prodavaca možete pronaći stručno lice koje se nalazi u vašoj blizini.

Reglaža trapa

Šta je reglaža trapa?

Za razliku od balansiranja, koje se uobičajeno povezuje sa sklopom gume i točka, reglaža se zapravo odnosi na vešanje na vozilu.

Poravnanje vešanja na vozilu označava podešavanje uglova točkova u skladu sa specifikacijama proizvođača. To podrazumeva podešavanje poravnanja vozila i nagiba, o čemu će biti više reči u nastavku teksta.

Ovo je složen postupak koji se mora poveriti stručnom licu.

Kako da znam da moji točkovi nisu dobro poravnati?

Neujednačeno habanje gume ili kratak životni vek gume mogu ukazavati na probleme sa poravnanjem.

Ako primetite, na primer, da je rub gume ishaban znatno više od njenog preostalog dela, u tom slučaju hitno morate proveriti poravnanje vešanja na vozilu i sprovesti sva neophodna podešavanja.

Na ovim slikama navedena su ugrožena područja gume:

Nepravidelné opotřebení pneumatiky znamená, že je nutné upravit geometrii kol

(1) Oštar trag habanja sa izbočenim ivicama ukazuje na postojanje neusklađenosti.
(2) Ubrzano habanje na jednoj strani šare gazećeg sloja gume, u unutrašnjem delu gume ili spolja, može ukazivati na neprilagođenost nagiba.

Ovakve neusklađenosti mogu dovesti do:

 • izmenjenog ponašanja vozila, a naročito do lošijeg držanja pravca na drumu čime se ugrožava bezbednost putnika u vozilu (vozilo ima tendenciju da vuče na jednu stranu druma);
 • preranog habanja guma, što iziskuje njihovu zamenu i pre stvarnog isteka njihovog životnog veka;
 • izrazito povećane potrošnje goriva.

Na koji način se narušava centriranost trapa?

Neusklađenost može nastupiti kao posledica udarca u ivičnjak, uletanja u rupu na putu, ali i u ozbiljnijim situacijama kao što su saobraćajne nezgode.

Zašto je važno obaviti reglažu trapa?

Pravilno centriran trap potpomaže u optimizaciji rukovanja vozilom i optimizaciji životnog veka gume.

Osim toga, na ovaj način ćete uštedeti i novac budući da :

 • gume će trajati duže;
 • trošićete manje goriva.

Kako da obavim reglažu trapa?

Ovaj postupak mora obaviti stručno lice koje to čini odgovarajućom opremom. Ono će sprovesti sva neophodna prilagođavanja u skladu sa preporukama proizvođača kako bi se na taj način optimizovalo ponašanje vozila.

Tokom provere geometrije, proveravaju se različita podešavanja, uključujući paralelnost i nagib, koji neposredno utiču na dugotrajnost guma.

1/ Poravnanje ili raspon

Poravnanje ili raspon odnose se na točkove na istoj osovini.

Levo: prednji točkovi imaju tendenciju „zatvaranja”: imaju tendenciju da idu prema unutrašnjosti.
Desno: prednji točkovi imaju tendenciju „otvaranja”: okrenuti su prema spoljašnjosti.

wheel alignment
parallelisme

Levo - U zemljama u kojima se automobili voze levom kolovoznom trakom na drumu, događa se suprotno. Vozač to nadomešćuje upravljajući vozilom blago udesno, čime se prerano haba desna guma. 

Desno - U zemljama u kojima se automobili voze desnom kolovoznom trakom na drumu, nagib puta povlači automobil na desnu stranu. Vozač stoga upravlja vozilom blago ulevo kako bi se to nadomestilo. U tom slučaju, najviše se haba guma na levoj strani.

2/ Nagib

Nagib je iskošenost točka u odnosu na vertikalu posmatrajući vozilo s prednje strane.

Levo Ulevo je negativan nagib.

Desno - Udesno je pozitivan nagib.

camber

U slučaju prevelikog ugla, guma će se habati neravnomerno.

 • Pozitivan nagib je u slučaju kad se gornji deo točka udaljava od vozila. Prevelik pozitivan nagib dovodi do habanja gume na spoljnoj ivici.
 • Negativan nagib je u slučaju kad je gornji deo točka nagnut prema unutrašnjosti vozila. Prevelik negativan nagib dovodi do habanja gume na unutrašnjoj ivici.

 

Ugao nagiba se utvrđuje i podešava za svako vozilo kako bi se guma u što većoj meri postavila pravolinijski i u uglovima u ravan sa zemljom. Ako između prednjih točkova postoji velika razlika u uglovima nagiba, vozilo će imati tendenciju da oštro vuče na jednu stranu.

Kad je potrebno da proverim centriranost trapa?

Provera centriranosti trapa se preporučuje onda kad zapazite neravnomerno habanje svojih guma, ako uočite bilo kakvu promenu u rukovanju vozilom ili u upravljanju, kao i prilikom montaže novih guma.

Habanje guma se proverava tokom tehničkog pregleda vozila. Ako tehničko lice zapazi neuobičajeno habanje, predložiće vam da proverite centiranost trapa.

microsoftteams image 10

Reglaža trapa u mojoj blizini

Možete koristiti naš birač prodavaca: pomoći će vam da u svojoj blizini pronađete odgovarajuće stručno lice.

map search desktop

Brzo pronađite prodavnicu pneumatika blizu vas

Traži prema
Adresa, grad ili poštanski broj
Automobil
 • Automobil
 • Motor
Pronađi me
Traži
Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača