store tyres

Kako čuvati pneumatike koji se ne koriste?

Pravilno skladištenje pneumatika obezbeđuje očuvanje njihovog izgleda i performansi.

U ovom članku doznajte sve što treba znati o skladištenju pneumatika..

Korisni predlozi i saveti

Kad je potrebno skladištiti pneumatike?

Ako se nalaze na otvorenom i ne koriste se u dužem vremenskom periodu (više od jednog meseca), pneumatici će se po površini osušiti i mogu se pojaviti površinske pukotine.

Stoga se preporučuje čuvanje pneumatika na hladnom, suvom i čistom zatvorenom mestu..

inspect tyres

Prije odlaganja guma :

 • Prije uklanjanja guma, zabilježite njihov položaj na automobilu. Ovo će vam omogućiti da pravilno rotirate gume sljedeći put kada ih montirate kako biste osigurali da se troše ravnomjerno.
   
 • Pregledajte svaku od oštećenja ili neravnomjernog trošenja.
   
 • Očistite svoje kotače i gume vodom i dobro ih osušite kako biste ograničili bilo kakvu koroziju.
   
 • Uklonite kamenje ili krhotine koje su zarobljene u žljebovima guma.

Gde treba skladištiti pneumatike?

 • Svoje pneumatike skladištite u zatvorenom prostoru, na čistom, provetrenom i suvom mestu, na kome se održavaju temperatura i provetrenost, kao i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti i izloženosti vremenskim uticajima.
   
 • Držite ih podalje od hemijskih supstanci, razređivača ili ugljovodonika koji mogu izmeniti svojstva gume.
   
 • Držite ih podalje od svih oštrih predmeta koji bi mogli prodreti u gumu (metalnih šipki, drveta i sl.).
   
 • Držite ih podalje od svih izvora toplote, plamena, užarenih materijala, opreme koja varniči ili izaziva električno pražnjenje, kao i od svih izvora ozona (transformatori, elektromotori, kompleti za zavarivanje i sl.)
   
 • Držite ih podalje od svih predmeta koji bi mogli zgnječiti pneumatike.
   
 • Ako pneumatike skladištite na otvorenom (što se preporučuje samo u kraćem vremenskom periodu), pneumatike podignite sa zemlje i prekrijte ih nepropusnim prekrivačima sa sitnim otvorima koji sprečavaju akumulaciju vlage.
   
 • Postarajte se da površine na kojima se skladište pneumatici budu čiste i bez ikakvih masnoća, tragova benzina, rastvarača, ulja ili drugih supstanci koje mogu oštetiti gumu.
   
 • Iz estetskih razloga, ako vaši pneumatici imaju bele rubove ili izdignuta ispisana bela slova, skladištite ih tako da se beli rubovi ili izdignuta ispisana bela slova međusobno oslanjaju jedni na druge. U suprotnom, mogu se isprljati u kontaktu sa crnom gumom.
   
 • Ako se pneumatici nalaze na parkiranom vozilu u dužem vremenskom periodu , trebalo bi ih osloboditi opterećenja vozila. Bilo tako što ćete podići vozilo ili ukloniti pneumatike. U suprotnom, može doći do nepopravljivog oštećenja pneumatika.
bibendum

Skladištenje zimskih pneumatika u garaži

Ako u svojoj garaži imate dovoljno prostora, svoje zimske pneumatike možete skladištiti posložene jedne na druge, starajući se o tome da se tako ne deformišu i da su, po mogućstvu, postavljeni na palete.
Visina posloženih pneumatika ne bi trebalo da prelazi 1,20 m.

store tyres

Kako skladištiti pneumatike sa felnama?

Ako su vaši zimski pneumatici u kompletu sa felnama, a u garaži imate dovoljno prostora, ispumpane pneumatike treba postaviti uspravno ili u jednom sloju na policama. 

store tyres with rims 2

Kako skladištiti pneumatike bez felni?

Ako gume nisu postavljene na felge, nemojte ih slagati ili kačiti.
Čuvajte ih stojeći.

store tyres without rims

Šta ako nemate dovoljno prostora?

U slučaju da u svom domu nemate dovoljno prostora za pravilno skladištenje pneumatika, važno je znati da većina dilera nudi uslugu skladištenja pneumatika. 
Najbližeg dilera potražite pomoću našeg Lokatora dilera :

map search desktop

Find the closest dealer

Traži prema
Adresa, grad ili poštanski broj
Automobil
Pronađi me
Traži
Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača