PNEUMATICIPNEUMATICI SAVETISAVETI PRODAVCIPRODAVCI

Održavanje Pneumatika

Kraj mita o starenju pneumatika

Michelin 26 сеп 2014

Proizvod sa veoma bogatim tehničkim sadržajem, jednostavan spolja i kompleksan sa svojim komponentama.

Proizvod sa veoma bogatim tehničkim sadržajem, jednostavan spolja i kompleksan sa svojim komponentama. Proizvod koji mora da se odupre ekstremnoj snazi kad Vas bezbedno nosi na putu. Proizvod kome treba malo Vaše pažnje da sačuva svoje osnovne karakteristike. Proizvod koji, kao i svaki drugi, ima svoj vek trajanja. Što je on duži, to je bolje za Vas. Životni vek zavisi od nekoliko faktora. Pored svojstvenog kvaliteta proizvoda, na njega utiču i uslovi korišćenja, brzina, opterećenja i klimatski uslovi. Takođe treba spomenuti i nivo pritiska u pneumaticima, kada se postave na vozilo i okolnosti skladištenja kada čekaju na sezonsku promenu kod prodavaca pneumatika. Ukratko, korišćenje i uslovi održavanja imaju najveći uticaj na starenje pneumatika.

A šta je sa DOT - magična tri slova? Department of transport (Ministarstvo saobraćaja) - to je definicija ove skraćenice. Vladino ministarstvo u SAD koje je zatražilo ovo označavanje na svakom pneumatiku na tržištu u Severnoj Americi kako bi se olakšala kontrola kvaliteta proizvoda pomoću kodova koji identifikuju tačno vreme proizvodnje. Ipak, ova tri slova, tj. cifre posle njih, su postale sredstvo za stvaranje pogrešnog shvatanja starenja pneumatika. Datum proizvodnje sam ne definiše starost guma*.

Ako se pneumatik proizvede i isporuči u skladište gde se ispravno skladišti, ako nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili na primer između ostalih faktora, bilo kojim ugljovodonicima, i provede recimo godinu dana tamo čekajući na svog vozača, njegovo starenje je jednako kao da je korišćen montiran na automobil koji se koristi tri nedelje. Stoga, nije isto ako se koristi ili čuva, a na nivo osnovnih karakteristika proizvoda ne utiče vreme provedeno u skladištu.

„Michelin“ grupa primenjuje striktne standarde i prakse u proizvodnji pneumatika i u ciklusu skladištenja (smernice date u standardu ETRTO3), kako bi pružila isti nivo osnovnih karakteristika i garancija za proizvode koje isporučuje, bez obzira na datum proizvodnje.

A nakon kog vremena, bez obzira na okolnosti, treba da promenite svoj komplet?

Nakon deset godina, prema preporuci kompanije „Michelin“, čak i ako vaše gume nisu dostigle granicu habanja. Deset godina, stvarni životni vek pneumatika, a posle pet godina, provera Vaših pneumatika mora biti redovna. U svakom slučaju, pritisak pneumatika treba da se proverava svakog meseca, tako da - ne zaboravite da brinete o ovim jednostavnim, crnim predmetima jer toliko vožnje očekuje Vaše pneumatike.

*= koliko je pneumatik ostario, jer je očigledno starost definisana datumom proizvodnje

Vaši nedavno pregledani članci

Nema vaših nedavno pregledanih članaka

  • AUTOMOBIL
  • SUV - 4X4
  • KOMBI - KAMPER
Loader