car edito 6 5 tip vibrationshimmy 140319 help and advice

Rub pneumatika je oštećen

Simptom: udubljenje

car edito 6 5 tip indention 140319 help and advice

car edito 6 5 tip indention 140319 help and advice

Dijagnostika: Ovo ne predstavlja problem, već je uobičajen izgled ruba radijalnog pneumatika.
  •  Na radijalnim pneumaticima (većina pneumatika je ovog tipa) udubljenja su sasvim prirodna pojava i ne utiču na njihove performanse.
  •  Vaši pneumatici sadrže jedan ili više slojeva gajtana unutar same konstrukcije ruba koji su paralelno postavljeni jedni u odnosu na druge. (Čelični gajtani se koriste unutar same šare gazećeg sloja.) Na mestima gde se ovi gajtani preklapaju obično se javlja malo udubljenje.

Simptom: izbočina ili mehurić

car edito 6 5 tip budgebubble 140908 help and advice

car edito 6 5 tip budgebubble 140908 help and advice

Dijagnostika: Oštećenje pneumatika koje zahteva popravku
  •  Većinu bušotina ili useklina nastalih od eksera dubine do 6 mm na šari mogu sanirati stručna lica za pneumatike koja će koristiti postupke koji su odobreni u ovoj delatnosti.
  •  Krpljenje na samom pneumatiku nije pouzdano i može biti opasno budući da se nakon bušenja mora pregledati i unutrašnjost samog pneumatika.
Rešenje:
  •  Pravilna popravka radijalnog pneumatika (većina pneumatika je ovog tipa) podrazumeva postavljanje gumene zakrpe na unutrašnji zid pneumatika, kao i gumeno ispunjavanje rupe.
  •  Ne pokušavajte da popravljate pneumatike sa bušotinama na šari koje su dublje od 6 mm ili bilo koje bočne bušotine. Takođe, ne pokušavajte popravku pneumatika koji su istrošeni ispod 2/32" dubine šare gazećeg sloja.
  •  Oštećen pneumatik zamenite rezervnim pneumatikom – ali pre toga na rubu rezervnog pneumatika proverite tačan pritisak naduvavanja, ograničenja u pogledu brzine i pređene kilometraže. Svoje vozilo odvezite na pregled kod stručnjaka za pneumatike.

 

Potrebna vam je dodatna pomoć?