automobil za uređivačku celinu korisni predlozi i saveti bezbedna vožnja

Pritisak u pneumaticima za automobile

automobil za uređivačku celinu korisni predlozi i saveti pritisak u pneumaticima small2

Deo svog pritiska pneumatik gubi prirodnim putem (uobičajeno oko 1 psi (0,076 bara) mesečno). Gubitku pritiska mogu doprineti i druga ispuštanja vazduha koja nastaju usled:

• slučajnog bušenja
• ventil: mora se zameniti svaki put kad se menja pneumatik.
• kapica ventila: neophodna je jer garantuje da vazduh ne izlazi.
• točak: mora se očistiti svaki put kad se montira pneumatik.
• Poštujte uputstva proizvođača vozila ili pneumatika, a posebno obratite pažnju na uslove korišćenja (opterećenje/brzine itd.).


• Proveravajte pritisak u pneumaticima kad su hladni (pneumatici koji nisu korišćeni u poslednja 2 sata ili su prešli manje od 3 km pri sporoj vožnji). 
• Ako su pneumatici vrući u trenutku pregledanja, dodajte 4 do 5 psi (0,3 bara) na pritisak koji preporučuje proizvođač vozila. Kad se pneumatici ohlade ponovo proverite pritisak u njima.
• Pneumatik koji je vruć nikada ne ispumpavajte.
• Čak i ako su pneumatici napumpani azotom, pritisak i sveopšte stanje pneumatika i dalje se moraju često pratiti.


Pravilno napumpan pneumatik doprinosi bezbednosti, ekonomičniji je i naklonjeniji životnoj sredini.

Kako da proverim pritisak u svojim pneumaticima?

 1. Ubacite merač pritiska u maticu ventila na svom pneumatiku.
 2. Skazaljka na meraču će se pomeriti pokazujući vrednost koja odgovara unutrašnjem pritisku izraženom u psi.
 3. Šuštajući zvuk predstavlja vazduh koji izlazi iz pneumatika. On ne bi trebalo da se odrazi na vrednost pritiska, osim ako merač pritiska ne držite previše dugo pritisnut nadole.
 4. Uporedite izmereni psi sa preporučenim psi.
 5. Ako je psi iznad preporučene vrednosti, ispustite vazduh tako da se ove vrednosti izjednače. Ukoliko je niži od preporučenog, dodajte vazduh tako da pritisak dostigne odgovarajuću vrednost.

 

Gde mogu da pronađem preporučene vrednosti pritiska za svoje pneumatike?

 • U uputstvu za korišćenje vozila.
 • Na proizvođačkog nalepnici na vozačevim vratima ili na poklopcu rezervoara za gorivo.
 • Ne koristite broj koji naznačen na rubu pneumatika, jer on ne prikazuje zahtevani pritisak u pneumatiku.

 

O meračima pritiska

 • Oprezno koristite merač pritiska sa benzinske stanice. Ovi merači pritiska često mogu biti nepouzdani.
 • Kupite kvalitetan merač pritiska i zajedno sa stručnjakom za pneumatike proverite njegovu tačnost.

 

Važan je izbor pravog pritiska

 • Pneumatici koji su premalo ili prekomerno napumpani mogu se ishabati brže od očekivanog, mogu ispoljiti lošije prianjanje i istovremeno dovesti do povećane potrošnje goriva. Potrebno je svega nekoliko minuta mesečno da biste osigurali bezbednost i trajnost svojih pneumatika.

Održavanjem odgovarajućeg pritiska u pneumaticima, smanjićete svoje troškove održavanja. Nedovoljno napumpani pneumatici skloni su pregrevanju, uzrokuju veću potrošnju goriva i znatno brže se habaju. Slično tome, preterana napumpanost može skratiti životni vek pneumatika, smanjiti prianjanje i dovesti do problema u upravljanju.

HABANJE

Pneumatik koji je za 20% manje napumpan može preći 20% manju kilometražu od predviđene. To predstavlje gubitak od 8.000 km na mogućoj kilometraži od 40.000 km.

• POTROŠNJA GORIVA I EMISIJE CO2.

Nizak pritisak u pneumaticima povećava i potrošnju goriva i emisiju CO2.

 

automobil za uređivačku celinu korisni predlozi i saveti pritisak u pneumaticima small
automobil za uređivačku celinu korisni predlozi i saveti prednosti azota

Azot: koje su prednosti?

Šta je azot?

Azot je zapravo suv vazduh iz kojeg je odstranjen kiseonik. U vazduhu je zastupljeno gotovo 79% azota.

Kako se koristi?

 • Većina preumatika je napunjena komprimovanim vazduhom, međutim, neki trgovci pneumaticima počeli su da stavljaju azot u pneumatike.
 • Azot i komprimovani vazduh mogu se mešati.
 • Većina pneumatika se može napumpati vazduhom ili azotom, pod uslovom da se poštuje pritisak koji preporučuje proizvođač vozila.

 

Prednosti:

Kad se kiseonik zameni azotom, manja količina vazduha pronalazi svoj put iz pneumatika, pa vrednost pritiska ostaje duže postojana.

Pregledanje pneumatika:

Nažalost, postoje i druga mesta mogućeg izlaska vazduha (mesto na kome se spajaju pneumatik i felna , ventil, na mestu spajanja ventila/felne i točka), što znači da nema garancije postojanog pritiska ni kad je reč o vazduhu, a ni pri korišćenju azota. Pritisak i sveopšte stanje pneumatika moraju se redovno proveravati.

Ventil: šta treba da znam?

Koja je uloga ventila?

 • Osigurava postojanost odgovarajućeg pritiska u pneumatiku.
 • Sprečava da vlaga prodre u pneumatik.
 • Kapica ventila podjednako je važna jer sprečava da čestice prešine oštete ventil. Preporučuje se korišćenje kvalitetnih kapica.
 •  

Starenje i oštećenja

 • Budući da se obično izrađuju od gume, ventili samim tim s vremenom stare.
 • Mogu se oštetiti pri velikim brzinama usled čega može doći do curenja vazduha iz vaših pneumatika.


Kad je vreme da promenim ventile?

Pri kupovini novih pneumatika.

automobil za uređivačku celinu korisni predlozi i saveti ventil
Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača