MICHELIN Track Connect / Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Kako radi sistem Michelin Track Connect?

Aplikacija je predviđena za korisnike pneumatika MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect i za komplet MICHELIN Track Connect. Ovaj režim omogućava vozaču da sebi meri vreme i da prati rezultate u režimu reprize, da u realnom vremenu prati temperaturu pneumatika i pritisak dajući preporuke za prilagođavanje pritiska u pneumaticima u cilju optimizacije performansi i rukovanja balansiranjem prema vremenskim uslovima.

Kako funkcioniše merenje vremena kruga?

Za svaku trkačku stazu utvrđena je vremenska linija. Aplikacija utvrđuje geografsku lokaciju vozila i automatski pokreće merenje vremena pri prelasku te linije radi izračunavanja vremena starta / zaustavljanja. Kako bi merenje vremena bilo važeće, korisnik tokom kruga mora imati prosečnu brzinu manju od 200 km/h i preći vremensku liniju trenutnom brzinom koja je veća od 80 km/h.

Koji su pametni telefoni kompatibilni sa ovom aplikacijom?

Za sisteme IOS, kompatibilni su svi telefoni od modela iPhone SE (1. generacije) koji su konfigurisani makar verzijom IOS 13.

Za sisteme Android, uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth Low Energy (BLE). Kompatibilni su telefoni Samsung koji nisu stariji od 3 godine i koji su konfigurisani makar verzijom Android 5.0.

Koje su dimenzije i pneumatici kompatibilni?

Ovaj sistem funkcioniše za 47 dimenzija pneumatika MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect.

Koja vozila mogu koristiti ovaj sistem?

Da biste saznali da li je sistem Track Connect kompatibilan i sa vašim tipom vozila, pogledajte spisak sa 270 kompatibilnih vozila
Link do PDF-a (2022_EN_Cars_compatibles_EXPERT.pdf)

Koliko će me koštati da komplet Michelin Track Connect povežem sa svojim pneumaticima MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect?

Da biste dobili stvarnu cenu, na priloženom spisku prodavaca potražite svog lokalnog prodavca. Cena ovog kompleta približna je polovini cene novog kompleta pneumatika Cup 2 za vaše vozilo. Međutim, ispitivanja su pokazala da se korišćenjem pneumatika u optimalnim uslovima broj njihovih krugova visokih performansi na trkačkoj stazi može udvostručiti. Stoga se kompletom Connect zapravo smanjuju godišnji troškovi vaših pneumatika za trkačke staze.

Gde se može pronaći sistem MICHELIN Track Connect?

Ova aplikacija je dostupna za preuzimanje preko prodavnice aplikacija na vašem pametnom telefonu.

Komplet MICHELIN Track Connect može se poručiti kod specijalizovanih prodavnica automobilske opreme koje učestvuju u programu, a kod njih se može i ugraditi (videti priloženi spisak).

Šta je potrebno da učinim prvi put?

Nakon što vaš prodavac / ugrađivač instalira i upari ovaj sistem, dovoljno je da samo pokrenete aplikaciju i pritisnete dugme START kako biste započeli prvi ciklus povezane vožnje!

 Kako prednosti rešenja MICHELIN Track Connect mogu da koristim i na svojim ostalim vozilima?

Prednosti rešenja MICHELIN Track Connect sasvim je moguće koristiti na svim vašim vozilima, pod uslovom da su i ta druga vozila kompatibilna sa spiskom dimenzija i da su opremljena pneumaticima MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect.
Da biste dodali neko drugo vozilo, neophodno je kupiti samo pneumatike i senzore, dok se kutija s prijemnikom iz kompleta može koristiti i za sva druga vozila.
U aplikaciji se mora navesti novo vozilo (Meni „My garage”, odeljak „New car”)

Da li je moguće kupiti samo senzore?

Jeste. Moguće je kupiti samo senzore u slučaju da oni prestanu da rade (procenjeni životni vek senzora iznosi tri godine) ili u slučaju kad želite da povežete neko drugo svoje vozilo.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE: REŠAVANJE PROBLEMA I PRAKTIČNI SAVETI

Da bih koristio ovaj sistem, da li je potrebno da napravim nalog?
Da, on će vam omogućiti da s lakoćom preuzmete sve svoje informacije u zavisnosti od toga da li koristite pametan telefon, tablet ili računar. Slično tome, on će vam omogućiti da sačuvate sve svoje podatke za slučaj da neki od svojih multimedijskih uređaja (pametan telefon, tablet ili računar) morate da zamenite. Ako nemate otvoren nalog, ovaj sistem nije moguće koristiti.

 

Kako se pravi nalog MICHELIN Track Connect?
Potrebno je da samo preuzmete aplikaciju MICHELIN Track Connect, da izaberete dugme „Register” i unesete svoje prezime, ime i e-mail adresu. Potvrđivanjem ovih informacija vaš nalog je izrađen.

 

Kako dodajem trkačku stazu ili svoje vozilo?
U okviru aplikacije već je integrisana većina sportskih vozila koja učestvuju na trkačkim stazama. Ako se vaše vozilo ne nalazi među ponuđenim, njegovo dodavanje možete zatražiti direktno u aplikaciji. U aplikaciji se mogu birati samo originalni pneumatici / dimenzije pneumatika za vozilo. Nisu podržane individualno prilagođene dimenzije pneumatika. Da biste dodali trkačku stazu, posredstvom dela aplikacije za kontakt svoj zahtev možete uputiti našim timovima i oni će ga razmotriti.

 

Šta se dešava u slučaju kad u aplikaciji nije navedena trkačka staza koju koristim?
Imate mogućnost da preko menija „Tours”, u odeljku „Add a tour” ili direktno u kartici „Contact us” izborom opcije „I can't find my circuit”, zahtevate njeno unošenje. Sistem možete koristiti u režimu Road kako biste pratili temperaturu pneumatika i pritisak u njima.

 

Kako navesti senzore u aplikaciji?
Ovaj korak se obavlja prilikom konfiguracije vašeg vozila u aplikaciji. Na meniju „My garage”, izaberite postojeće vozilo ili konfigurišite novo vozilo. Spustite se na planski prikaz vozila oko koga se nalaze 4 polja. Svako od ovih polja predstavlja pneumatik. Kako biste započeli uparivanje senzora dodirnite bilo koje od tih polja. Ako posedujete stručna znanja ili imate kutiju ATEQ, izaberite režim Auto; u suprotnom izaberite režim Manual.
U režimu Auto, izaberite prvi pneumatik za koji želite da navedete senzor. Na primer, prednji levi brojčanik za prednji levi pneumatik. Jedinica ATEQ je u stanju da aktivira senzor unutar pneumatika, primoravajući ga da se identifikuje. Time ste dobili identifikacionu oznaku senzora koji se nalazi u prednjem levom pneumatiku na vozilu. Na isti način postupite i za preostala 3 točka i potvrdite svoju konfiguraciju.
U režimu Manual mode, izaberite prvi pneumatik za koji želite da navedete senzor. Na primer, prednji levi brojčanik za prednji levi pneumatik. Ispumpajte pneumatik za nekoliko psija sve dok se senzor u pneumatiku ne aktivira i na ovaj način ne identifikuje. Time ste dobili identifikacionu oznaku senzora koji se nalazi u prednjem levom pneumatiku na vozilu. Na isti način postupite i za preostala 3 točka i potvrdite svoju konfiguraciju. Postarajte se da nakon toga ponovno pravilno napumpate pneumatike prema uputstvima proizvođača za pritisak u hladnim pneumaticima.

 

Šta da radim ako prijemnik ne radi?
Proverite ispravnost priključka za upaljač u vozilu kao i to da li je prijemnik dobro povezan. Kad je aktivan, u uglu prijemnika gori plava lampica.

 

Da li je važan položaj prijemnika u vozilu?
Važno je postarati se da prijemnik bude smešten u središtu vozila na podjednakoj udaljenosti od sva 4 točka. Savetujemo da prijemnik postavite između vozačkog i suvozačkog sedišta. Ovim položajem se optimizuje kvalitet prijema informacija koje šalju senzori koji se nalaze u pneumaticima. Ako prijemnik nije smešten u središtu vozila, postoji mogućnost nepravilnog prijema delova informacija iz pneumatika.

 

Kako da budem siguran da prijemnik radi ispravno?
Kako bi radio, prijemnik mora biti povezan korišćenjem jednog od kablova za napajanje, koji se nalaze u kompletu, sa priključkom od 5V (upaljač za cigarete ili USB) u vašem vozilu. Nakon povezivanja, zatreperiće bela lamplica ukazujući na to da je prijemnik uključen. Postojana plava lampica označava postojanje komunikacije između senzora i aplikacije u telefonu.

Dobro je znati

Mogu li senzori da izdrže svaku brzinu?
Senzori su projektovani za korišćenje na trkačkoj stazi.
 
Da li sam u obavezi da istog dana kupim pneumatike i prateći paket? 

Ne. Senzori se u bilo kom trenutku mogu ugraditi u pneumatike Michelin Connect. Međutim, ako se koriste postojeći pneumatici, oni se moraju skinuti sa felni kako bi se u njih ugradili senzori.  Ipak, najveća pogodnost sistema Connect postiže se njegovim korišćenjem na novim pneumaticima u cilju optimizacije performansi i dugotrajnosti već od samog početka.

I naravno, budući da se ovaj komplet sa jednog kompleta pneumatika može prebaciti na drugi, i naknadno se mogu samostalno kupiti pneumatici MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect.


Ko brine o inicijalizaciji sistema?
Stručno lice zaduženo za distribuciju rešenja MICHELIN Track Connect i njegovo instaliranje takođe je odgovorno i za njegovu inicijalizaciju i uparivanje.
 
Postoji li garancija za ovaj sistem?
Za senzore i prijemnik garancija iznosi 2 godine. Drugim rečima, ako se senzori ili prijemnik pokvare u roku od 24 meseca od inicijalizacije ovog rešenja, ti artikli će biti zamenjeni novim.
Komercijalnoj garanciji ne podleže dodatna oprema, kao što su držač za telefon, kablovi za napajanje prijemnika ili adapter za upaljač za cigarete / USB.


Može li se sistem ponovno koristiti nakon što se pneumatici ishabaju?
Senzori se mogu koristiti i na drugom kompletu pneumatika pod uslovom da su kupljeni pneumatici kompatiblini sa datim sistemom.


Koji je životni vek sistema (senzora, prijemnika i sl.)?
Ne postoji tačno utvrđen životni vek prijemnika pod uslovom da se on ne izlaže električnim udarima i ako se čuva u uobičajenim uslovima (na suvom mestu, pri temperaturama u rasponu od -20 ° C do + 35 ° C). Senzori su opremljeni baterijom s procenjenim životnim vekom od 3 godine (2-godišnja komercijalna garancija). Litijumske baterije u senzorima ne mogu se zameniti. 


Može li MICHELIN Track Connect da zameni sistem TPMS u mom vozilu?
Ne, rešenje MICHELIN Track Connect ne zamenjuje bezbednosni i zakonski obavezan uređaj koji je kao standard ugrađen u vozilo. Rešenje MICHELIN Track Connect je dopunski uređaj koji pruža dodatne savete o pritisku u pneumaticima i njihovoj temperaturi.


Da li se pneumatici opremljeni senzorima moraju skladištiti u posebnim uslovima? 
Nema razloga da se pneumatici MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect skladište na drugačiji način u odnosu na standardne pneumatike. Imajte na umu da su idealni uslovi skladištenja u prostoriji u kojoj je temperatura stabilna i umerena, pri čemu su zaštićeni od svetlosti, vlage i udaraca.


Mogu li se senzori ažurirati?
Ne, trenutno nije predviđeno da se na senzorima sprovodi bilo kakvo ažuriranje, a da pritom ne budu kompletno zamenjeni. 


Može li se prijemnik ažurirati? 

U slučaju da je prijemnik moguće ažurirati, aplikacija će to uočiti i ponuditi vam da sprovedete ažiriranje na ekranu sa pojedinostima o vozilu u odeljku `` My garage ''. 


Da li je na senzorima moguće zameniti bateriju?
Ne, senzori sadrže litijumsku bateriju koja se ne može zameniti.
 

 Jesu li senzori osetljivi na hladnoću ili toplotu?
Senzori su prikladni za uslove korišćenja na trkačkoj stazi. Kao naznaka, navodi se najviša radna temperatura od 120 ° C.


Na kraju njihovog životnog veka, šta je potrebno da uradim sa senzorima. Postoji li mogućnost njihovog recikliranja?
Senzor sadrži litijumsku bateriju koja se ne može zameniti. Treba je dostaviti ovlašćenom prodavcu rezervnih delova automobila ili ovlašćenom centralizovanom mestu za prikupljanje otpada u cilju zaštite  životne sredine i sprečavanja kršenja važećih zakonskih propisa. U skladu sa evropskom Direktivom 2006/66 / EZ za evropsko tržište, proizvodi se na kraju njihovog veka upotrebe moraju prikupljati kako bi se litijumske baterije sadržane u njima mogle ukloniti i reciklirati. 


 Da li je telefon i prijemnik potrebno da ponovno uparujem svaki put kad ih koristim?
Ne, korišćena tehnologija, Bluetooth Low Energy ili Bluetooth 4.0, zahteva uparivanje samo pri inicijalizaciji sistema, onda kad se on pokreće po prvi put (Meni Configuration u aplikaciji `` My garage '', odeljak ""Receiver""). Nakon toga, telefon i prijemnik će se automatski ponovno povezati svaki put kad se pokrene aplikacija, pod uslovom da je na telefonu aktiviran Bluetooth, a prijemnik uključen.


 Šta se događa kad promenim svoj telefon?
Promena telefona podrazumeva ponovnu instalaciju aplikacije na novom telefonu. Svi vaši parametri koji su svojstveni vašem vozilu , uključujući podatke koji se odnose na položaj senzora, čuvaju se na vašem nalogu. Ponovno uparivanje sa prijemnikom nije potrebno, jer je njegova referenca sačuvana u podacima na vašem nalogu. Nakon što se aplikacija ponovno instalira na novom telefonu, izaberite '' Login '' i unesite svoje korisničko ime i lozinku za nalog. Time ćete preuzeti sve svoje informacije.


Šta da uradim kad telefon ne detektuje prijemnik?
Prvo što treba proveriti jeste činjenica da li je na telefonu aktiviran Bluetooth, a prijemnik uključen. U tom smislu, on mora imati električno napajanje. Trepćuće belo svetlo ukazuje na to da je prijemnik uključen. 
Ako je Bluetooth na telefonu pravilno uključen, ova vrsta neispravnosti se može razrešiti rasparivanjem telefona i prijemnika. U tom slučaju, biće potrebno da telefon i prijemnik ponovno uparite. Da biste to i učinili, pokrenite aplikaciju, otvorite meni '' My garage '', odeljak Receiver, proverite da li je prijemnik uključen i pokrenite pretragu aktivnih Bluetooth uređaja u neposrednoj blizini. Nakon što se pojavi referenca prijemnika, potrebno ga je odabrati. Vaš telefon i prijemnik sada su upareni. 
Ako ovaj postupak ne bude uspešan, prijemnik izvucite na 1 minut, ponovno pokrenite svoj telefon i ponovite postupak uparivanja kao što je prethodno opisano.


Šta se dešava ako jedan od pneumatika bude oštećen?
Trebalo bi da potražite savet stručnjaka za pneumatike. Pneumatik je možda moguće popraviti. Ako popravka pneumatika podrazumeva njegovo uklanjanje, postarajte se da senzor ne bude izbačen prilikom postavljanja pneumatika na felnu.


Šta se dešava ako treba da zamenim pneumatike?
Budući da se senzori mogu ponovno koristiti (u granicama životnog veka njihove baterije, približno 3 godine), biće neophodno da pneumatike zamenite na jednom od prodajnih mesta koja su deo odobrene mreže za distribuciju ovog rešenja kako biste time i na novim pneumaticima mogli koristiti pogodnosti svog kompleta MICHELIN Track Connect.


Može li prijemnik sve vreme biti uključen?
Da, ali budite oprezni ako su USB ili ulaz za upaljač za cigarete povezani sa stalnim naponom od + 12V, jer postoji mogućnost da se time isprazni akumulator u slučaju kad se vozilo dugo ne koristi.

Kako se pravi nalog MICHELIN Track Connect?

Potrebno je da samo preuzmete aplikaciju MICHELIN Track Connect, da izaberete dugme „Register” i unesete svoje prezime, ime, e-mail adresu i svoj broj za MICHELIN TRACK CONNECT (naveden na poleđini kutije).... Potvrđivanjem ovih informacija vaš nalog je izrađen.

Koristite veb pretraživač za koji ne postoji podrška
Ovaj veb sajt ne podržava internet pretraživač koji koristite. Postoji mogućnost da pojedine funkcionalnosti ne rade kao što je predviđeno, što može dovesti do neobičnog ponašanja veb sajta prilikom njegovog pregledanja. Da biste u potpunosti iskoristili sve prednosti ovog veb sajta koristite ili nadogradite/instalirajte neki od sledećih interenet pretraživača