PNEUMATICIPNEUMATICI SAVETISAVETI PRODAVCIPRODAVCI

Održavanje Pneumatika

Priča o skladištenju

Michelin 18 мај 2010

Priča o skladištenju

Rukovanje i skladištenje pneumatika


Vek trajanja vaših pneumatika nemoguće je predvideti. Međutim, vek trajanja i performanse vaših pneumatika možete poboljšati pravilnim rukovanjem i skladištenjem kad nisu u upotrebi.

Ako pneumatici stoje na otvorenom i ne koriste se duže vreme (mesec dana ili duže), njihova površina postaje suva i pojavljuju se napukline koje se nazivaju zimske naprsline ili ozonske rupe. Zbog toga pneumatike uvek skladištite na hladnom, suvom, čistom i zatvorenom mestu.


Olakšajte im život


Ako pneumatike skladištite na mesec dana ili duže, uklonite s njih svu težinu podizanjem vozila ili skidanjem pneumatika s vozila. U protivnom može doći do oštećenja, preuranjenog starenja ili iznenadnih problema na pneumaticima.

 

Olakšajte im život

Zaštitite ih od štetnih delovanja

Prilikom skladištenja pneumatika, uvek ih uskladištite dalje od izvora toplote koju proizvode vruće cevi ili električni generatori. Proverite je li skladišni prostor čist i da nema masti, benzina ili drugih materija koje bi mogle oštetiti gumu. Pneumatici koji su tokom skladištenja izloženi takvim materijama mogu se naglo oštetiti pri sledećem korišćenju.

Pneumatici se moraju skladištiti:

  • Na suvim mestima sa umerenom temperaturom i dobrom ventilacijom koja su zaštićena od direktne sunčeve svetlosti i vremenskih nepogoda
  • Daleko od hemijskih supstanci, otapala ili ugljovodonika
  • Daleko od oštrih, metalnih predmeta, drveta itd.
  • Daleko od svih izvora toplote, otvorenog plamena, zapaljivih predmeta i materijala koji mogu pruzrokovati iskrenje ili električno pražnjenje
  • Daleko od izvora koji proizvode ozon (transformatori, električni motori, uređaji za zavarivanje itd.)

 

Slaganje na gomilu i rukovanje

Ako se vaši pneumatici mogu slagati na gomilu, pazite da ne izgube formu. Ako se skladište na duže vreme, rotirajte ih (menjajte položaj pneumatika). Nemojte pneumatike gurati ispod teških predmeta. Oprema se mora skladištiti u izvornom pakovanju, na mestima na kojima ne postoji opasnost od rezanja, otkidanja ili perforacije. Prilikom rukovanja pneumaticima i opremom, koristite instrumente i opremu koja neće oštetiti pneumatike. Preporučujemo korišćenje zaštitnih rukavica i odeće prilikom rukovanja pneumaticima.

Kratkoročno skladištenje

Pneumatike skladištite slažući ih jednog na drugi, po mogućnosti na paletama. Nemojte praviti gomile koje su visine veće od 1,20 metara. Pneumatike rotirajte na četiri nedelje. Ako su pneumatici postavljeni na točkove, skladištite ih napumpane u vertikalnom položaju, složene u jedan red na policama.

Dugoročno skladištenje

Za dugoročno skladištenje, postavite pneumatike vertikalno na police koje su najmanje 10 cm podignute od tla. Malo ih zarotirajte jednom mesečno kako se ne bi iskrivili. Ako se pneumatici ne koriste duže vreme, redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i održavajte ga na vrednosti koju propisuje proizvođač.

Skladištenje zimskih pneumatika

Ako budete poštovali ovih nekoliko uputstava za skladištenje vaši zimskih pneumatici ostaće u savršenom stanju:

Pre skidanja pneumatika, označite njihov položaj na vašem automobilu. Tako ćete sledeće zime prednje pneumatike moći postaviti nazad za ravnomerno trošenje. Očistite točkove i pneumatike vodom i osušite ih kako biste sprečili hrđanje.
Uklonite sve kamenčiće i prljavštinu iz žlebova pneumatika. Ako se pneumatici nalaze na naplatcima, obesite ih ili položite na tlo. Ako su skinuti s pneumatika skladištite ih u uspravnom položaju ili prazne. Idealno mesto za skladištenje vaših pneumatika je daleko od svetlosti, na hladnom i suvom mestu. Svakako ih nemojte skladištiti u blizini rastvarača (gorivo, ulje, itd.).

PRONAĐI PRAVE MICHELIN PNEUMATIKE

Preuzmite preporuke unosom detalja vozila ili dimenzije pneumatika i navođenjem potreba u vožnji.

Vaši nedavno pregledani članci

Nema vaših nedavno pregledanih članaka

  • AUTOMOBIL
  • SUV - 4X4
  • KOMBI - KAMPER
Loader