homepage background road extended

Moj pneumatik je ispumpan ili mekan

Simptom: ispumpan pneumatik

Simptom: ispumpan pneumatik

car edito 6 5 tip tireflat 140318 help and advice

car edito 6 5 tip tireflat 140318 help and advice

Dijagnostika: Oštećenje pneumatika koje zahteva popravku
  •  Većinu bušotina ili useklina nastalih od eksera dubine do 6 mm na šari mogu sanirati stručna lica za pneumatike koja će koristiti postupke koji su odobreni u ovoj delatnosti.
  •  Krpljenje na samom pneumatiku nije pouzdano i može biti opasno budući da se nakon bušenja mora pregledati i unutrašnjost samog pneumatika.

 

Rešenje:
  •  Pravilna popravka radijalnog pneumatika (većina pneumatika je ovog tipa) podrazumeva postavljanje gumene zakrpe na unutrašnji zid pneumatika, kao i gumeno ispunjavanje rupe.
  •  Ne pokušavajte da popravljate pneumatike sa bušotinama na šari koje su dublje od 6 mm ili bilo koje bočne bušotine. Takođe, ne pokušavajte popravku pneumatika koji su istrošeni ispod 2/32" dubine šare gazećeg sloja.
  •  Oštećen pneumatik zamenite rezervnim pneumatikom – ali pre toga na rubu rezervnog pneumatika proverite tačan pritisak naduvavanja, ograničenja u pogledu brzine i pređene kilometraže. Svoje vozilo odvezite na pregled kod stručnjaka za pneumatike.

 

Simptom: mekan pneumatik

car edito 6 5 tip tiresoft 140318 help and advice

car edito 6 5 tip tiresoft 140318 help and advice

Dijagnostika: Nedovoljno napumpani pneumatici
  • Ovim se šari gazećeg sloja smanjuje vek trajanja time što se povećava habanje na spoljnim ivicama (ili po obodu) pneumatika 
  • Dolazi do dodatnog zagrevanja koje smanjuje trajnost pneumatika i može dovesti čak i do pucanja pneumatika
  • Kroz povećanje otpora kotrljanja smanjuje se ekonomičnost potrošnje goriva 

 

Rešenje:

Dopumpajte pnumatik do visine odgovarajućeg pritiska vazduha (označen sa „psi” na meraču pritiska)

Vrednost odgovarajućeg pritiska vazduha potražite u uputstvu za korišćenje vozila ili psi vrednost potražite na proizvođačkoj nalepnici na vratima vozila.

 

Potrebna vam je dodatna pomoć?